“Nie jest tajemnicą, że stan finansowy jednostek ochrony zdrowia nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb, a wiele Szpitali boryka się z niedoborem środków. Naszym celem jest dostarczenie Państwu narzędzi analitycznych, obrazujących aktualny stan kosztów i co ważniejsze, źródeł ich powstawania. Dzięki naszym rozwiązaniom, będą mogli Państwo szybko zdiagnozować, gdzie powstają największe koszty, co często może i jest oczywiste, ale będą mogli się Państwo przyjrzeć także tym miejscom, gdzie koszt nie jest duży sam w sobie, ale jego nieustanne powielanie w podsumowaniu daje już kwotę, której nie można bagatelizować.   

Dostarczamy narzędzi analitycznych, raporty budowane wg ściśle określonych wymagań, co wielu Dyrektorom na świecie pomogło zapanować nad pandemiczną rzeczywistością, nie tracąc jednocześnie sprzed oczu prawdziwego obrazu swojego biznesu. 

Zachęcamy do kontaktu abyśmy mogli porozmawiać o tym, co dla Państwa jest problematyczne w codziennym funkcjonowaniu, a jak my, jako IQVIA możemy Państwu pomóc.”

Katarzyna Starosławska
Innovation Manager, IQVIA Commercial Poland
M: +48 501 444 910 | E: katarzyna.staroslawska@iqvia.com

Więcej informacji: List_Plics 2_AH_1