NEO Hospital wraz z Eco Light Biosafety Technology uruchomiły program pilotażowy w zakresie oceny efektywności dezynfekcji z wykorzystaniem OCTA UV-System – urządzenia do dezynfekcji światłem UV-C. Program zakłada 3-miesięczny okres testowania urządzeń. Spodziewane skutki wdrożenia programu z wykorzystaniem systemu OCTA UV to poprawa efektywność pracy szpitala, ale także poprawa bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Nowoczesne szpitale, szukając źródeł efektywności, koncentrują swoją uwagę nie tylko na obszarach związanych z rozwojem oferty medycznej, ale coraz częściej poszukują innowacji organizacyjnych, technologicznych oraz usprawnień procesowych. Jednym z kluczowych obszarów, w których istnieją spore rezerwy pozwalające poprawiać efektywność działań są obszary związane z dezynfekcją.

OCTA UV-System wykorzystuje komponenty firmy Signify (Philips Lighting), które zapewniają najwyższą na rynku wydajność promieniowania UV-C oraz gwarantują skuteczność zabijania patogenów potwierdzoną badaniami i testami laboratoryjnymi.

Urządzenia wyposażone są w bezprzewodowy system komunikacji Bluetooth, skanery przestrzenne, specjalnie dostosowane czujniki obecności oraz system operacyjny Apple iOS. Wszystkie te technologie zostały połączone i zintegrowane w autorskim oprogramowaniu. OCTA UV-System posiada możliwość rozbudowania funkcjonalności o gromadzenie danych w chmurze. Aktualizacja oprogramowania, która obecnie jest na zaawansowanym etapie wdrożenia zapewni możliwość generowania raportów i weryfikacji przeprowadzonych procesów dezynfekcji do dalszej walidacji.

Wszystkie elementy składające się na funkcjonowanie OCTA UV-System zostały poddane badaniom technologicznym, a dobór komponentów wynika z funkcjonalności, bezpieczeństwa i wysokiej skuteczności. Ponadto, producent deklaruje pełną zgodność wyrobu z wymaganiami odpowiednich dyrektyw UE – oznaczenie CE. Skuteczność OCTA UV-System w dezaktywacji patogenów została potwierdzona w testach laboratoryjnych przez niezależny instytut badawczy o zasięgu międzynarodowym. Urządzenia posiadają atesty i certyfikaty potwierdzające jakość i charakterystykę produktu – Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz badania kompatybilności elektromagnetycznej akredytowanego laboratorium badawczego.

Od początku wybuchu pandemii COVID-19 podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby udzielać świadczeń naszym pacjentom z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Wykorzystujemy szereg poziomów zabezpieczeń, w tym system triage, bariery oddzielające na poziomie głównej rejestracji jak również stosujemy oczyszczanie za pomocą specjalnych urządzeń.  Zastosowanie OCTA UV-System zwiększy poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu i pracy w naszej placówce, ale także istotnie wpłynie na poprawę efektywności procesów dezynfekcji.  – mówi Joanna Szyman, prezes NEO Hospital.

Wśród spodziewanych korzyści związanych z wykorzystaniem technologii są przede wszystkim krótszy czas dezynfekcji, prostota procesu obsługi oraz możliwość określenia w czasie rzeczywistym skuteczności przeprowadzonego procesu.

Promieniowanie UV jest od kilkudziesięciu lat potwierdzonym środkiem zapobiegającym infekcjom wtórnym i rozprzestrzenianiu patogenów. Prowadzone przez nas szczegółowe badania i uczestnictwo w licznych projektach technologicznych połączone z dynamicznym rozwojem produktów umożliwiło implementację technologii UV do urządzeń dedykowanych specjalnie sektorowi medycznemu. Chcemy w ten sposób zapewnić szeroki dostęp do technologii dezynfekcyjnej, która z jednej strony jest bezpieczna dla personelu, pacjentów i aparatury medycznej, z drugiej zapewnia wymierne oszczędności czasu, zasobów ludzkich i budżetu. Uruchomienie programu pilotażowego wraz z Neo Hospital stanowi potwierdzenie skoncentrowania na rzeczywistych potrzebach placówek medycznych i realizacji ich w sposób kompleksowy, planowany i zintegrowany. – mówi Mateusz Grabka, dyrektor zarządzający Eco Light Biosafety Technology.

Kluczowe wartości w obszarze efektywności ekonomicznej wynikają ze skrócenia czasu pracy personelu, poprawy efektywności wykorzystania bloku operacyjnego oraz wysokiego stopnia bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Eco Light Biosafety Technology efektywność w likwidacji patogenów przekazanych do testów urządzeń wynosi 99.99%.

Urządzenia OCTA UV-System nie wykazują negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Nie wytwarzają ozonu, a materiały i surowce składające się na urządzenie mogą być przeznaczone do recyclingu. Istotną wartością związaną z zastosowaniem OCTA UV-System jest redukcja zużycia środków chemicznych.

Ten aspekt ma dla nas duże znaczenie, gdyż realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia etyczny wymiar działań naszej organizacji. Bierzemy na siebie odpowiedzialność wobec tych, na których wpływa nasza działalność a także środowiska naturalnego. Rozwijamy naszą infrastrukturę w sposób, który będzie przyjazny dla ludzi i środowiska, zapewniając odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i chroniące środowisko. – mówi Joanna Szyman, prezes NEO Hospital.

***

Szpital na Klinach w Krakowie

Nowoczesny szpital XXI w. to sprawne i twórcze połączenie dwóch podstaw: ludzi i technologii. Należący do Grupy NEO HOSPITAL Szpital na Klinach łączy najwybitniejszych w swoich specjalizacjach lekarzy z ultranowoczesnym sprzętem, budując jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości. Szpital na Klinach wyznacza dziś standardy prywatnej opieki szpitalnej, spełniając oczekiwania swoich Pacjentów na każdym etapie kontaktu z placówką i jej całym zespołem. Szpital tworzy ponad 100-osobowy zespół specjalistów i lekarzy, którzy stosują najlepsze kliniczne praktyki na bazie bogatych doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach. Oferuje kompleksową opiekę medyczną na poziomie ambulatoryjnym, diagnostycznym i zabiegowym, m.in. w zakresie ginekologii, urologii, ortopedii i chirurgii: ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz chirurgii plastycznej. Więcej informacji: www.szpitalnaklinach.pl

 

Eco Light Biosafety Technology

Eco Light Biosafety Technology należy do Grupy Eco Light LED, która od 2008 roku jest ekspertem w oświetleniu LED przemysłowym, bazującym na technologiach półprzewodnikowych. W 2019 roku firma Eco Light Biosafety Technology wprowadziła do swojej oferty innowacyjne produkty dezynfekcji światłem UV-C. Najnowsze rozwiązania Eco Light Biosafety Technology są odpowiedzią na potrzeby w zakresie specjalistycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza. Naszą misją jest eliminowanie zagrożeń zdrowia poprzez niszczenie patogennych mikroorganizmów oraz poprawa bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Rozwiązania Eco Light Biosafety Technology dedykowane są sektorowi medycznemu. Więcej informacji: http://eco-light-biosafety.com