PFSz jako reprezentant polskich szpitali na forum europejskim zaprasza do lektury najnowszego newslettera Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.
W aktualnym wydaniu znajdziecie Państwo m.in takie informacje:
HOPE Agora 2022:
 • Wykorzystanie dowodów w zarządzaniu opieką zdrowotną
 • Opinie HOPE na temat inicjatywy Komisji Europejskiej „Drenaż mózgów – łagodzenie wyzwań związanych ze spadkiem liczby ludności”
 • COVID 19 — Agencja Energii Jądrowej zapytała HOPE o wyciągnięte wnioski
 • Uruchomienie sieci Europejskiej Unii Zdrowia

Polityki UE

 • Globalna strategia zdrowotna UE
 • W kierunku nowej europejskiej strategii na rzecz zdrowia na świecie
 • Spotkanie EPSCO: dyskusja na temat globalnej strategii UE w zakresie zdrowia
 • Konferencja na temat przyszłości Europy
 • Komisja Europejska przedstawia pierwszą analizę propozycji wynikających z Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Farmaceutyki

 • Inicjatywa na rzecz Innowacyjnego Zdrowia ogłasza nowe zaproszenia do składania wniosków
 • Strategia farmaceutyczna
 • Posiedzenie Komitetu Farmaceutycznego

Badania kliniczne

 • Informacje zwrotne otwarte w odniesieniu do zasad oznakowania nieautoryzowanych produktów leczniczych stosowanych w badaniach klinicznych

Urządzenia medyczne

 • Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych – właściwe organy

Opieka transgraniczna

 • Publikacja nowych wytycznych sieci e-zdrowia dotyczących wymiany danych dotyczących zdrowia

Zagrożenia transgraniczne

 • Europejska Unia Zdrowia: Porozumienie polityczne w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń dla przepisów zdrowotnych

Zamówienia publiczne

 • Pierwszy ogólnoeuropejski szczyt zamówień w szpitalach i opiece zdrowotnej
 • Międzynarodowy instrument zamówień publicznych przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE

i wiele wiele innych.

Newsletter jest dostępny w bezpośrednim mailingu dla szpitali zrzeszonych.
Jeśli Państwa organizacja nie otrzymała maila, prosimy o kontakt z Urszulą Szybowicz, COO PFSz, celem aktualizacji danych kontaktowych,
urszula.szybowicz@pfsz.org