PFSz jako reprezentant polskich szpitali na forum europejskim zaprasza do lektury najnowszego newslettera Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.
W aktualnym wydaniu znajdziecie Państwo m.in takie informacje:
 • Ukraina
  1. 1000 ukraińskich pacjentów przeniesionych do europejskich szpitali
  2. Otwarcie nowego unijnego hubu ewakuacji medycznej w Polsce dla ukraińskich pacjentów
 • Program Wymiany HOPE
 • Polityki UE
 • Łączność alarmowa – poprawa dostępu poprzez jednolity europejski numer alarmowy
 • Urządzenia medyczne
 • Zaproszenie Komisji dotyczące laboratoriów referencyjnych UE
 • Opieka transgraniczna
 • Wytyczne sieci e-zdrowia dotyczące wymiany danych z raportu wyników laboratoryjnych
 • Długoterminowe scenariusze jakościowe i rozważenie ich implikacji dla gotowości i reakcji na pandemię COVID-19 w UE/EOG
 • Promocja, profilaktyka i opieka
 • Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe

i wiele wiele innych.

Newsletter jest dostępny w bezpośrednim mailingu dla szpitali zrzeszonych.
Jeśli Państwa organizacja nie otrzymała maila, prosimy o kontakt z Urszulą Szybowicz, COO PFSz, celem aktualizacji danych kontaktowych,
urszula.szybowicz@pfsz.org