Przekazujemy comiesięczne zestawienia przygotowane przez ekspertów IQVIA dotyczące rejestracji nowych leków w Polsce i Unii Europejskiej.

  • Polska – nowości na rynku

W czerwcu 2022 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 34 nowe marki produktów leczniczych, z poniższych grup anatomicznych:
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
D – Leki stosowane w dermatologii
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
N – Układ nerwowy
R – Układ oddechowy
S – Narządy zmysłów
Dowiedz się więcej…

  • Polska – nowe rejestracje 

W czerwcu 2022 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 58 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 54 pozwolenia dla nowych produktów leczniczych i 4 pozwolenia dla produktów leczniczych już wcześniej zarejestrowanych pod tą samą nazwą, postacią i dawką (Atgam – Pfizer; Deslodyna – Hasco-Lek, Letrox – Berlin-Chemie), które zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 28 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Dowiedz się więcej…

  • Unia Europejska – nowe rejestracje

W czerwcu 2022 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 8 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 6 nowych substancji czynnych (awalglukozydaza alfa – oznaczona jako lek sierocy, kapmatynib, linzagoliks, mosunetuzumab – oznaczony jako lek sierocy, olipudaza alfa – oznaczona jako lek sierocy, szczepionka przeciw chorobie COVID-19 z inaktywowanym wirusem SARS-CoV-2 szczepu Wuhan hCoV-19/Italy/INMI1-isl/2020) i 2 substancji czynnych już stosowanych w medycynie, w tym 1 substancji czynnej zarejestrowanej w nowym wskazaniu. Dowiedz się więcej…

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowanych raportów oraz innymi interesującymi raportami i wiadomościami na