Przekazujemy Państwu comiesięczne zestawienia przygotowane przez ekspertów IQVIA dotyczące rejestracji nowych leków w Polsce i Unii Europejskiej w lutym 2023 roku.

 

  • Polska – nowości na rynku

Na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzono 25 nowych marek produktów leczniczych, z poniższych grup anatomicznych:
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
C – Układ sercowo-naczyniowy
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
N – Układ nerwowy
R – Układ oddechowy
S – Narządy zmysłów
V – Preparaty różne
Dowiedz się więcej…

  • Polska – nowe rejestracje

W lutym 2023 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 46 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 23 jednostki klasyfikacyjne na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład).
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
B – Krew i układ krwiotwórczy
C – Układ sercowo-naczyniowy
D – Leki stosowane w dermatologii
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
N – Układ nerwowy
S – Narządy zmysłów
V – Preparaty różne
Dowiedz się więcej…

  • Unia Europejska – nowe rejestracje

Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała w lutym 2023 roku, 4 decyzje o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 2 nowych substancji czynnych (dezaparwowek etranakogenu – oznaczony jako lek sierocy, tremelimumab) i 1 substancji czynnej już stosowanej w medycynie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO:
B – Krew i układ krwiotwórczy
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
Dowiedz się więcej…

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowanych podsumowań oraz innymi interesującymi raportami, wiadomościami, publikacjami i wydarzeniami on-line na Esculap.com oraz FB, a także na stronach IQVIA LI i FB.