Prezentujemy podsumowanie rejestracji i nowości leków w Polsce i Unii Europejskiej w 2021 roku. Zestawienie to zostało przygotowywane przez ekspertów IQVIA w ramach comiesięcznych raportów z rynku farmaceutycznego.

Podsumowanie zawiera m.in.: liczbę wydanych decyzji rejestracyjnych dla produktów leczniczych zsumowanych oraz w podziale na poszczególne miesiące roku 2021, podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2021 roku marek produktów leczniczych według kategorii dostępności oraz podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2021 roku marek produktów leczniczych według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

  • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 2021 roku wydał 646 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, w tym 641 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 5 nowych pozwoleń dla produktów leczniczych, które już wcześniej były zarejestrowane. W sumie zostało zarejestrowanych 385 marek produktów leczniczych.
  • W 2021 roku Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 89 decyzji o dopuszczeniu do obrotu produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, w tym 52 decyzje dla produktów leczniczych zawierających 52 nowe substancje czynne lub ich połączenia albo oznaczonych jako leki sieroce i 37 decyzji dla produktów leczniczych o substancjach czynnych już wcześniej zarejestrowanych w tej procedurze. W sumie zostało zarejestrowanych 89 marek produktów leczniczych, w tym 17 leków sierocych.
    Podane liczby nie obejmują produktów leczniczych zarejestrowanych w ramach unijnej procedury centralnej, a sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego.
  • Do sprzedaży lub dystrybucji w 2021 roku wprowadzono 214 nowych marek produktów leczniczych, w tym szczepionki przeciw COVID-19.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami raportu na portalu medycznymEsculap.com gdzie znajdziecie Państwo również wiele innych ciekawych informacji i aktualności ze świata medycyny i nauki.”