Nowe technologie i metody leczenia ucha wprowadza w USK w Opolu prof. Krzysztof Morawski, nowy kierownik Oddziału Laryngologii USK i Kliniki Otolaryngologii UO

“Moim celem jest rozwinięcie spectrum działań związanych z uchem, słuchem i narządem równowagi, m.in. przez wdrożenie nowych operacji ucha, jak też programu wszczepów ślimakowych – mówi prof. dr. hab. n. med. Krzysztof Morawski, który jesienią ub.r. objął funkcję kierownika oddziału w USK i rozpoczął tworzenie uniwersyteckiej kliniki.”

Na zdjęciu prof. Krzysztof Morawski

– Kierowany dotychczas przez dr n. med. Jerzego Jakubiszyna oddział w Opolu cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku medycznym, prowadzi działalność na wysokim poziomie, zarówno w klasycznej otolaryngologii jak i onkologii – ocenia prof. Morawski.

– Otologia realizowana była w USK w zakresie zaspokającym potrzeby ośrodka regionalnego, jednak moim celem jest przeniesienie jej na poziom uniwersytecki, żeby oddział i klinika były jednymi z liczących się graczy w Polsce, widoczne i rozpoznawalne – deklaruje prof. Krzysztof Morawski.

I obok prowadzenia zajęć ze studentami medycyny, zapowiada szkolenie podyplomowe przyszłych specjalistów, rozwijanie działalności naukowej, a w USK wprowadzanie nowych technologii i metod leczenia pacjentów.

Doświadczenie zawodowe prof. Krzysztof Morawski zdobywał wcześniej w klinikach otolaryngologii w Zabrzu (Śląski Uniwersytet Medyczny), w Warszawie (Warszawski Uniwersytet Medyczny) i Miami w USA (University of Miami, Department of Otolaryngology Ear Institute, FL).

Jest absolwentem Łódzkiej Akademii Medycznej (1988r.), specjalizację II stopnia uzyskał w Klinice Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w 1996 r. W tym samym roku obronił doktorat w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. – W Zabrzu zainteresowałem się problematyką słuchu i zrobiłem też specjalizację z audiologii. W 2000 r. uzyskałem amerykańskie stypendium z Programu Fulbrighta i trafiłem do Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu w Miami – wspomina.

Na zdjęciu prof. Krzysztof Morawski

– Spędziłem tam ponad rok, po czym uczelnia zaproponowała mi podtrzymanie współpracy. Do końca 2005 r. jako post doctoral associate of University of Miami Department of Otolaryngology prowadziłem systematyczne badania naukowe w USA w zakresie otologii i audiologii. Nawiązałem też współpracę z firmami w obszarze badań elektrofizjologicznych i wykorzystania laserów w audiologii i otologii, co pozwoliło na opracowanie nowych i innowacyjnych strategii badawczo-diagnostycznych znajdujących zastosowanie w praktyce klinicznej – kontynuuje profesor.

W 2004 r. prof. Krzysztof Morawski podjął pracę w Klinice Otolaryngologii Warszawskiej Akademii Medycznej. Doświadczenia z USA wykorzystywał, kierując Oddziałem Otologii z Pododdziałem Dziecięcym, Pracownią Audiologii oraz Zespołem Implantów Ślimakowych. Realizował też granty naukowe fundowane przez Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Był kierownikiem projektów międzynarodowych leczenia szumów usznych i nagłych głuchot. Publikacje wyników jego prac ukazywały się w kraju i zagranicą.

– W okresie pracy w warszawskiej klinice zacząłem mocno ukierunkowywać się na szeroko rozumianą chirurgię ucha i kości skroniowej, co pozwoliło mi prowadzić cały zakres otochirurgii oraz wszczepiać implanty ślimakowe oraz implanty ucha środkowego. Zajmuję się typową pracą kliniczną, ale też pracą naukową i rozwojem nowych technologii medycznych i zagadnień otochirurgicznych, np. śródoperacyjnym monitorowanie słuchu podczas usuwania guza okolicy kąta mostowo-móżdżkowego czy operacjami rekonstrukcji kosteczek słuchowych. Zajmuję się też wdrażaniem i zastosowaniem laserów do śródoperacyjnego monitorowania efektywności drgań protezek słuchowych stosowanych podczas operacji tympanoplastycznych – wylicza prof. Morawski.

– Cieszymy się, że do naszego zespołu, dzięki staraniom wieloletniego ordynatora oddziału doktora Jerzego Jakubiszyna, udało nam się pozyskać godnego następcę. Prof. Morawski to wysokiej klasy specjalista, który gwarantuje równoczesny rozwój działalności klinicznej i naukowej, co przyniesie podwójne korzyści dla naszych pacjentów. Zyskają oni dostęp do szerokiego wachlarza usług medycznych z zakresu laryngologii, ale też w regionie zostaną wykształceni młodzi lekarze, którzy – mam nadzieję – podejmą u nas pracę – komentuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK.