Jakub Dąbrowski został nowym Project Menedżerem PFSz. Gratulujemy!

Jakub zostanie koordynatorem projektu nowego systemu ochrony zdrowia wg. wizji Polskiej Federacji szpitali: zintegrowany system ochrony zdrowia ponad podziałami. PFSz-SYSTEM to ważny projekt Federacji – przedstawi propozycje rozwiązań bieżących problemów w ochronie zdrowia w Polsce opartych o organizacje koordynowanej ochrony zdrowia i zmiany modelu konkurencji na konkurencję o wynik leczenia wg. zasad Value Based Healhtcare. Istotnym elementem będzie w nim oparcie na wdrożonych już rozwiązaniach w różnych krajach na świecie, porównanie ich doświadczeń i efektów reform.

Jakub Dąbrowski to absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta Transatlantic Future Leaders Forum i projektu Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacja im. Lesława A. Pagi, założyciel think-tanku Naprawa Reformy Zdrowia.