Podczas posiedzenia Zarządu PFSz w dniu 17.01.2019 w poczet członków zwyczajnych przyjęty został SPZOZ Szpital w Ostrowi Mazowieckiej.

Artur Wnuk, Dyrektor Szpitala miał okazję uczestniczyć w spotkaniu roboczym z kierownictwem Centrali NFZ oraz poznać członków zarządu i rady naczelnej PFSz.

Cieszymy się z akcesu Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej do PFSz i gratulujemy dyrekcji Szpitala decyzji przyłączenia się do najbardziej reprezentatywnej organizacji szpitali w Polsce, jaką jest PFSz.