Przedstawiamy relacje kolejnej uczestniczki HOPE Exchange Program Mette Mølby Nielsen, która odwiedziła Szpital Uniwersytecki w Opolu

W maju spędziłam prawie 4 tygodnie w Szpitalu Uniwersyteckim w Opolu. Jestem bardzo wdzięczna za możliwość i gościnność. Odwiedzanie różnych działów i rozmawianie z pracownikami o ich pracy, organizacji działu i stojących przed nimi wyzwaniach było wspaniałym doświadczeniem. W Danii pracuję w stosunkowo nowym, dużym szpitalu zatrudniającym około 10 500 pracowników, więc w porównaniu z wielkością Opola (1 500 pracowników) istnieją oczywiście pewne różnice pod względem wyposażenia i struktury. Ale jednocześnie wiele podobieństw. Nowe obiekty badawcze były bardzo imponujące i podoba mi się to, że wszystkie zasoby są zebrane w tym samym miejscu. Jestem naprawdę pod wrażeniem ogromnego rozwoju, który się dzieje i chętnie wrócę za 5 lat, aby zobaczyć, jak daleko zaszli. Cieszyłam się również wolnym czasem na odkrywanie waszego pięknego kraju. Wielkie dzięki dla wszystkich zaangażowanych w to doświadczenie!”

 

EN below:

In May I stayed at the University Hospital of Opole for nearly 4 weeks. I am very grateful for the opportunity and the hospitality. It has been a great experience to visit the different departments and talk to the employees hearing about their work, the organization of the department and the challenges they are facing. In Denmark I work at a relatively new, large hospital with approximately 10.500 employees so compared to the size of Opole (1.500 employees) there are of course some differences in terms of facilities and structure. But at the same time many similarities too. The new research facilities were very impressive and I like that all resources are gathered in the same place. I am really impressed with the huge development going on and I will be happy to come back in 5 years to see have far they have reached. I also enjoyed the spare time to discover your beautiful country. Thanks a lot to all involved in this Hope Exchange experience!