Kilka dni temu PFSz zwróciła się do MZ z prośbą o zajęcie stanowiska w związku z powstałymi wątpliwościami odnośnie minimalnych zasobów kadrowych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, wobec treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. (dalej: Rozporządzenie) zwracamy się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.pfsz.org/2022/07/01/pfsz-pyta-mz-o-zasoby-kadrowe-na-sor/

Otrzymaliśmy odpowiedź z której wynika m.in:, że minimalne zasoby kadrowe oddziału stanowią:

  1. ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem) będący lekarzem posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej;
  2. pielęgniarka oddziałowa będąca pielęgniarką systemu albo ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, posiadający wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż pracy w oddziale, koordynujący pracę osób, o których mowa w pkt 4 i 5;
  3. lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności, przy czym co najmniej jeden lekarz przebywający stale w oddziale będący lekarzem systemu;
  4. pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w § 6 ust. 7-11, 14 i 15;
  5. rejestratorki medyczne oraz personel pomocniczy oddziału w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności.

Pełna treść odpowiedzi MZ została wysłana w mailingu bezpośrednim do szpitali członkowskich.

Zachęcamy szpitale do dołączenia do PFSz, największej organizacji Szpitali w Polsce.

Informacje nt.przystąpienia do organizacji udziela: Urszula Szybowicz, Dyrektor Operacyjna, urszula.szybowicz@pfsz.org, tel: 697752855