Firma SiDLY https://szpital.sidly.eu/, członek wspierający PFSz oferuje telemedyczny systemem opieki, odpowiadający na wyzwania wynikające z sytuacji epidemiologicznej. Jest to autorskie rozwiązanie skutecznie wdrażane w szpitalach w całym kraju, umożliwiające poprawę funkcjonowania oddziałów zakaźnych. W ramach mechanizmu REACT-EU oraz innych istnieje możliwość pozyskania środków na jego realizację.

Wsparcie finansowe, które kierowane jest do szpitali, ma na celu polepszenie dostępnych form leczenia i opieki nad pacjentem oraz zwiększenie efektywności pracy personelu. Może się to odbywać na kilku płaszczyznach: architektonicznej, cyfrowej, proceduralnej, organizacyjnej oraz sprzętowej. Warto w ramach prac nad projektami uwzględniać szerszy aspekt stosowanych rozwiązań i sięgać po takie, które zoptymalizują pracę.

System teleopieki oraz urządzenie medyczne w postaci opaski realnie wspierają personel poprzez stały monitoring parametrów zdrowia pacjenta oraz bieżące informowanie o zaistnieniu niebezpiecznych sytuacji. Alerty, które generuje system, przyspieszają czas reakcji zespołu szpitalnego, co przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta i ma znaczący wpływ na zapobieganie ewentualnym skutkom upadku lub pogorszenia się stanu zdrowia.

Rejestr zdarzeń, dostępny z poziomu aplikacji oraz większe bezpieczeństwo pacjenta szpitalnego są  także istotnymi aspektami, branymi pod uwagę w procesach akredytacyjnych oraz przy ewentualnych roszczeniach odszkodowawczych. Ograniczenia liczby personelu medycznego w stosunku do ilości pacjentów, rosnący zakres obowiązków i procedur generują potrzebę sięgania po sprawdzone rozwiązania, wymiernie wspierające bieżącą pracę. Dlatego warto już teraz skorzystać z możliwości finansowania i zaimplementować technologię SiDLY do szpitala w ramach wsparcia oddziału zakaźnego.

Polecamy kontakt z Członkiem Wspierającym Federację, firmą SiDLY, w celu nawiązania współpracy przy tworzeniu założeń i zakresu projektu. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pozyskania środków i do  kontaktu:

Edyta Kocyk – Założycielka i Prezes Zarządu, 510 729 769

Mateusz Fedorowicz – 603 441 507

Mateusz Godek – 723 200 081

 

 

Opinia_konsultanta_wojewódzkiego_SiDLY

Centrum Monitorowania Jakosci

Zastosowanie Szpitalne – Zakaźne