Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego zakończył dużą inwestycje!
“Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, które stanowią duży procent pacjentów naszego Szpitala i dążąc do zapewnienia opieki na jak najwyższym poziomie rozpoczęliśmy prace budowlane związane z uruchomieniem na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych łóżek o profilu geriatrycznym. Celem projektu było stworzenie warunków do hospitalizacji osób starszych na jak najwyższym poziomie i przy zapewnieniu pełnej opieki medycznej.
Projekt został ukończony, choć prace w czasie epidemii Covid – 19 nie należały do najłatwiejszych. Mimo to Oddział przez cały okres realizacji prac budowlanych nie zaprzestał leczenia pacjentów, przeniesiony do innej, tymczasowej lokalizacji realizował świadczenia. I wreszcie mamy to!
W dniu 22 maja 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Oddziału w obecności Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Piotra Adamczyka. Standard i wyposażenie Oddziału, spełniające najwyższe normy, zostały docenione przez dr n. med. Roberta Błaszczaka konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii.
Za zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu podziękował Dyrektor Szpitala Krzysztof Zarychta. Potencjał leczniczy, organizacyjny oraz dydaktyczny Oddziału będzie rozwijał się pod okiem jego Kierownika – dr n. med. Sebastiana Słomka.”
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to blisko 14 mln. zł z czego dofinansowanie ze środków UE to prawie 5 mln. zł.
źródło: materiały prasowe