W dniu 4 grudnia Polska Federacja Szpitali zorganizowała warsztaty z Optymalizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Partnerem wydarzenia była firma Philips Polska z którą został podpisany list intencyjny o współpracy podczas Jesiennej Konferencji Programowej PFSz w Nieporęcie.

List intencyjny dotyczy podejmowania wspólnych działań na rzecz innowacji w polskim systemie ochrony zdrowia, w myśl którego zorganizowano warsztaty z optymalizacji EDM. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Szpitali zrzeszonych w PFSz, który na codzień pracują z dokumentacją medyczną, Wśród nich byli: informatycy, sekretarki medyczne, pracownicy działu rozliczeń i kontraktowania świadczeń, dyrektorzy placówek.

Podczas warsztatów uczestnicy pracowali w grupach kilkuosobowych opracowując wyzwania związane z wdrażaniem oraz użytkowaniem systemów Elektronicznej Dokumentacji Pacjenta w poszczególnych oddziałach szpitalnych.

Wyniki prac grup posłużą do opracowania stanowiska PFSz dot. wyzwań przy wdrożeniu EDM na różnych szczeblach organizacji na początku stycznia 2020.

Planujemy zorganizowanie kolejnych warsztatów dot EDM, cyberbezpieczeństwa i back’up w Nowym Roku, wiecej informacji już niebawem :)