Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia w wieku podeszłym. Czy można jej uniknąć ze 100% pewnością? Niestety nie, ale możemy opóźnić zachorowanie. Najważniejszą kwestią jest rozpoznanie zaburzeń poznawczych, ich stopnia zaawansowania oraz podjęcie właściwych działań leczniczych.

Podczas webinaru poruszone zostaną m.in następujące zagadnienia:

  • Zaburzenia poznawcze
  • Otępienie odwracalne i nieodwracalne
  • Diagnostyka otępień o szybkim początku
  • Objawy kliniczne choroby Alzheimera
  • Podtypy choroby Alzheimera
  • Różnicowanie z otępieniem czołowo-skroniowym i otępieniem z ciałami Lewy’ego
  • Otępienie naczyniopochodne
  • Leczenie otępień

Spotkanie dedykowane jest lekarzom wszystkich specjalizacji.

Serdecznie zachęcamy do udziału.

https://webinar3.esculap.com