Szpital Wojewódzki w Koszalinie zakończył realizację inwestycji w modernizację i doposażenie Pracowni Hemodynamiki w Oddziale Kardiologii. 

Prace modernizacyjne dotyczyły poprawy stanu technicznego i infrastruktury istniejących pomieszczeń w ramach działającego gabinetu diagnostyki i leczenia zaburzeń hemodynamicznych. Ponadto zakupiono kardioanagiograf.

Koszt inwestycji to 4,2 mln złotych. Przypomnijmy, Szpital uzyskał z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup nowego kardioangiografu i modernizację Pracowni Hemodynamiki. Wykorzystywany dotychczas w Pracowni Hemodynamiki sprzęt, który jest już mocno wyeksploatowany, będzie teraz wykorzystywany jako uzupełnienie nowego wyposażenia.

Projekt wpisuje się we wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Związany jest ze zwiększeniem dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie leczenia chorób układu krążenia w tym ostrych zespołów wieńcowych i utrzymania codziennego, całodobowego dyżuru kardioangiograficznego ratującego życie pacjentów.

Choroby układu krążenia są wymieniane wśród najczęściej występujących przyczyn umieralności Polaków. W 2018 r. w województwie zachodniopomorskim odnotowano ogółem 18 557 zgonów, z czego z powodu chorób układu krążenia zmarło 8 005 osób (43,1%). Wśród osób powyżej 65. roku życia choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią ponad 53% wszystkich zgonów.

W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie od ok. 20 lat działa jeden z najlepszych w województwie Oddziałów Kardiologii. Średniorocznie na Kardiologii leczonych jest ok. 3700 pacjentów, a przy wykorzystaniu kardioangiografu wykonywane są następujące zabiegi: koronarografia – 1700, angioplastyka wieńcowa – 1000, w tym w ostrych zawałach serca ok. 860, ablacje – 250, wszczepianie rozruszników serca (różne rodzaje: VVI, DDD, CRT-P, ICD, CRT-D) – 440.

Liczba pacjentów leczonych od stycznia do końca sierpnia tego roku na Oddziale Kardiologii to prawie 2300 osób. Dodatkowo, w warunkach ambulatoryjnych, przyjęto nieco ponad 3300 osób, w tym niemal 1600 pacjentów w Poradni Zaburzeń Rytmu Serca oraz ponad 1700 pacjentów w Pracowni Kontroli Rozruszników Serca. W tym czasie – od stycznia do końca sierpnia – zrealizowano już bardzo dużo, bo aż 975 koronarografii (to niemal tyle, co dotąd średnio w całym roku) oraz 530 zabiegów angioplastyki wieńcowej i w ostrych zawałach – 388. Do kwietnia wykonano 90 ablacji (po tym terminie konieczne było wstrzymanie zabiegów ze względu na awarię sprzętu; obecnie Szpital zyskał już nowe urządzenie, które trafi do Pracowni Elektrofizjologii; ta zostanie uruchomiona w listopadzie). Ponadto do końca sierpnia zastosowano u pacjentów ponad 300 urządzeń wszczepialnych, w tym 228 stymulatorów.

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://www.swk.med.pl/z-ostatniej-chwili/otwarcie-pracowni-hemodynamiki-w-szpitalu-wojewodzkim-w-koszalinie