Dnia 19 maja 2022 jako członek zarządu PFSZ brałam udział w Kongresie Perły Samorządu 2022 w Gdyni w panelu dyskusyjnym: „Nowe rozdanie w szpitalach – rewolucja czy racjonalizacja systemu”? wraz z prelegentami:

– Grzegorz Kubalski – z-ca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich,

– Dariusz Rajczyk – Prezes Zarządu Głównego, Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej,

– Marek Wójcik – ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich

Panel moderowała  Pani Dominika Sikora – zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

Zostało zadane wszystkim w/w pytanie: czy ustawa o restrukturyzacji i modernizacji szpitali to dobre rozwiązanie na dzisiejsze czasy?

W mojej opinii nie potrzeba odrębnej ustawy o restrukturyzacji, gdyż taka już jest i szpitale jeśli maja się restrukturyzować powinny działać zgodnie z istniejącym prawem. Proponowane zapisy ustawy o restrukturyzacji i modernizacji szpitali budzą wiele kontrowersji –  dla pacjentów ograniczenie w dostępie do świadczeń, dla wierzycieli w zakresie braku możliwości dochodzenia swoich roszczeń, pracowników z powodu braku stabilizacji działania i niedostatku środków finansowych, dla dyrektorów szpitali z racji dowolnego ich odwoływania i narzucania sposobu pracy przez Agencję.

Agencja Rozwoju Szpitali będzie miała decydujący wpływ na dostosowanie działalności podmiotu szpitalnego do lokalnych i krajowych potrzeb zdrowotnych, co w rzeczywistości sprowadzać się będzie do centralnego sterowania podmiotami  leczniczymi bez ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania. Zarządzanie szpitalem, przez osoby -pracowników Agencji,  bez doświadczenia zawodowego natomiast z namaszczenia politycznego, a także brak zabezpieczenia określonych środków finansowych oraz stałe zmiany zasad – nie dają poczucia bezpieczeństwa ani dla pacjentów ani dla pracowników szpitala. Nie wróżą też uzyskania pożądanych efektów ani sukcesu w restrukturyzacji, bo do tego potrzeba woli wszystkich stron: pracowników, wierzycieli i właściciela.

Nowe przepisy definiują też kwalifikacje zarządzających podmiotami szpitalnymi przez certyfikację oraz rozwój kompetencji, a także wprowadzanie lub ulepszanie procesowego modelu zarządzania szpitalem. Idea może i ciekawa ale to nie tylko wykształcenie na poziomie MBA, a cechy osobowości i doświadczenie zawodowe decydują o tym, czy szpital jest dobrze zarządzany.

Już dziś wydawane są środki publiczne na inwestycje i rozwój działalności leczniczej ale NFZ nie znajduje środków na finansowanie nowych świadczeń medycznych. Dlatego trudno uwierzyć, ze proponowane zapisy w ustawie to zmienią a wydawane środki będą racjonalnie wykorzystane.

Wszyscy uczestnicy panelu zgodnie podsumowali, że potrzeba „odpolitycznić” ochronę zdrowia, stworzyć strategię działania z wytyczonym kierunkiem zmian przynajmniej na 10 lat do przodu, która bez względu na partię rządzącą będzie konsekwentnie realizowana. Projekt ustawy o restrukturyzacji i modernizacji szpitali został przez wszystkich oceniony negatywnie.

      Ewa Książek-Bator

Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali