W dniach 16-17 października odbyło się XIX Forum Rynku Zdrowia obfitujące w dyskusje, debaty, opinie i refleksje wokół polskiego systemu ochrony zdrowia. Pierwszy dzień Forum, co jest już jego tradycją, zwieńczyła uroczysta gala Rynku Zdrowia pt. Portrety Polskiej Medycyny. Laureatom w kategoriach menedżer, lekarz i wydarzenie Rynku Zdrowia, których wskazała 26-osobowa kapituła oraz redakcja Rynku Zdrowia, wręczone zostały nagrody, honorujące wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny i opieki zdrowotnej.

Wśród wielu znakomitych panelistów znaleźli się również przedstawiciele Polskiej Federacji Szpitali:

Ligia Kornowska – Dyrektor Zarządzająca PFSz oraz liderka Koalicji AI w Zdrowiu, pełniła rolę moderatora dyskusji w panelu „Sztuczna Inteligencja”. Panel miał na celu pokazanie nowoczesnych technologii stosowanych w ochronie zdrowia w Polsce, oraz odpowiedzenie na pytanie co już potrafi AI i jak zmieni system ochrony zdrowia. Paneliści przedstawili swoje rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia dotyczące innowacje, opowiedzieli o doświadczeniach związanych ze stosowaniem rozwiązań AI w praktyce lekarskiej, a także opowiedzieli o pracy w społeczności innowatorów NIL IN.

 

Urszula Szybowicz – Dyrektor Operacyjna PFSz oraz Prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie, przeprowadziła prezentację „Zdrowie Kadry Medycznej”, w której zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające z ignorowania stanu zdrowia medyków, w szczególności związanymi z wypaleniem zawodowym i zdrowiem psychicznym – przekładają się one na zwiększenie liczby incydentów związanych z bezpieczeństwem pacjenta, oraz pogorszenie odczuwanego przez pacjenta zadowolenia z jakości z opieki, co jest szczególnie ważne w kontekście wprowadzanej ustawy o jakości. Jako jedno z rozwiązań przedstawiony został realizowany przez Ministerstwo Zdrowia program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych.