Polska Federacja Szpitali zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o zajęcie stanowiska  w sprawie rozliczenia udzielania świadczeń zdrowotnych osób przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących obywatelami Polski, nieposiadających ważnego ubezpieczenia z kraju z jakiego pochodzą.

Dotyczy to na przykład obywateli Ukrainy czy Gruzji, którzy trafili do Szpitali na hospitalizacje. Została im udzielona fachowa pomoc, ale szpitale napotkały trudności w rozliczeniu udzielenia świadczeń tychże pacjentów. W niektórych przypadkach kwoty sięgają ponad 100tys. złotych.

Prosimy o zajęcia stanowiska gdyż w naszej ocenie może to rodzić skutki wobec pozostałych pacjentów przy szybko rosnących kosztach stałych oraz zmiennych np. zakupu leków czy sprzętu potrzebnego do realizacji świadczeń.

Dok. PFSz.MZ,rozliczanie świadczeń cudzoziemców,2021.11.10