Polska Federacja Szpitali podpisała porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Domów Opieki #KIDO.

Planujemy wspólne działania w następujących obszarach m.in:

  • kształcenie menedżerów opieki długoterminowej,
  • tworzenie organizacji koordynowanej ochrony zdrowia,
  • stanowiska w dialogu społecznym oraz konferencje,
  • wspólne organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów oraz innych działań edukacyjnych poświęconych tematyce powiązanej z działalnością szpitali oraz instytucji opieki długoterminowej,
  • wspólne konsultowanie i przygotowywanie stanowisk, rekomendacji, raportów i innych publikacji dotyczących działalności szpitali oraz opieki długoterminowej,

Krajowa Izba Domów Opieki KIDO, to pierwsza w Polsce inicjatywa służąca szeroko pojętej integracji środowiska instytucjonalnej opieki senioralnej, mająca na celu udzielanie holistycznie pojętego wsparcia placówkom opiekuńczym działającym w obszarze opieki nad osobami starszymi.