Działając w imieniu szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie i pilne zajęcia stanowiska przez Ministerstwo Zdrowia  w związku z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.11.2021 dotyczącego wprowadzenia nowych zasad rozliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia covidowego za opiekę nad pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS CoV-2 na podstawie art. 354 k.c. w zw. z.art. 155 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2021r. poz.1285)

PFSZ, MZ, dodatki covid, 2021-12-27

MZ odpowiedziało na pismo PFSz w sprawie dodatków covidowych – szczegóły w mailingu do dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz.