Polska Federacja Szpitali zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie minimalnych zasobów kadrowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia: „minimalne zasoby kadrowe oddziału stanowią lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym do spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności, przy czym co najmniej jeden lekarz przebywający stale w oddziale będący lekarzem systemu”.

Powołany przepis w istocie nie ustanawia minimalnych zasobów kadrowych, tak jak to jest przyjęte w stosunku do innych oddziałów szpitalnych na gruncie tzw. rozporządzeń koszykowych. Stąd pojawia się pytanie, czy wystarczające jest pełnienie dyżuru w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez jednego lekarza systemu? Zagadnienie to może mieć praktycznie znaczenie w przypadku mniejszych oddziałów, gdzie pogłębione są i tak ogromne już problemy ze znalezieniem kadry medycznej chętnej do dyżurowania. Stąd pojawia się wątpliwość czy jeden lekarz systemu może samodzielnie pełnić dyżur w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oczywiście jeżeli z uwagi na bardzo niewielką ilość pacjentów, zabezpieczy to prawidłowe funkcjonowanie oddziału.

Mając na uwadze dobro pacjentów, a także konieczność spełniania przez Szpital wymogów związanych ilością wymaganych lekarzy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zwracamy się do Pana Ministra o wyjaśnienie przedstawionych w niniejszym wniosku wątpliwości.