Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali,
Polska Federacja Szpitali zwraca się z prośbą o udział w anonimowej ankiecie która posłuży do przygotowania artykułów do prasy branżowej.
Pandemia pokazała dobitnie jak ważne są wartości związane z chirurgią małoinwazyjną. Jednym z kluczowych elementem bezpieczeństwa stała się możliwość skrócenia czasu hospitalizacji pacjenta oraz zmniejszenie zaangażowania infrastruktury łóżkowej, w szczególności intensywnej terapii.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają takie wartości chirurgii małoinwazyjnej laparoskopowej i robotycznej jak:
(1) większa precyzja operacji i krótszy czas trwania operacji,
(2) ograniczenie urazu operacyjnego (małe nacięcia, szybsze gojenie ran, mniejszy ból pooperacyjny, mniejsze zużycie krwi, a przede wszystkim mniejsze ryzyko infekcji),
(3) skrócenia czasu hospitalizacji, ograniczenie powikłań, szybsza rekonwalescencja pacjenta.
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.
link: ANKIETA
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z:
mgr Urszulą Szybowicz, Dyrektor Operacyjną PFSz