Polska Federacja Szpitali podjęła szereg działań mających na celu wsparcie Ukrainy.

Celem PFSz jest koordynacja wysiłku polskich szpitali na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy. W związku z inwazją wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, naruszeniem podstawowych praw oraz wolności obywatelskich, bezpośrednim zagrożeniem życia oraz zdrowia obywateli Ukrainy co w konsekwencji doprowadziło do masowych migracji ludności ukraińskiej z terytorium objętym działaniami militarnymi, a ponadto do pozbawienia ludności pozostającej na terenach objętych działaniami militarnymi dostępu do podstawowych środków zapewniających przeżycie, w szczególności miejsca zamieszkania, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, artykułów pierwszej potrzeby oraz pozbawienia możliwości swobodnego przemieszczania się.

PFSz podejmuje działania w zakresie:
– wsparcia Polskiej Misji Medycznej,
– zatrudnienia osób z zawodów medycznych z Ukrainy w polskich szpitalach,
– poradników dla pacjentów z Ukrainy,
– wzorów dokumentacji i ankiet dla pacjentów z Ukrainy
– możliwości transportu pacjentów (na ten moment pacjentów pediatrycznych) do innych krajów UE.

Uprzejmie prosimy Szpitale o wypełnienie krótkiej ankiety.

LINK

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Urszulą Szybowicz, MPH,
urszula.szybowicz@pfsz.org tel: 697-752-855