Opis działania szwajcarskiego szpitala dokonany przez dr Katarzynę Bogusz-Gogol z Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

“System finansowania służby zdrowia w Szwajcarii jest zupełnie inny od systemu zdrowotnego w Polsce- jest finansowany z obowiązkowego ubezpieczenia obywateli w zależności od ich pensji oraz z dodatkowych ubezpieczeń prywatnych. Największą rolę odgrywają ubezpieczenia prywatne – to na nich państwowe szpitale zarabiają, otrzymują pieniądze na inwestycje. Każdy szpital chce przyciągnąć jak najwiecej pacjentów prywatnie ubezpieczonych gdyż to tworzy ich główny dochód. Finansowanie państwowe pochodzi z Kantonów i nie jest sterowane centralnie. Każdy szpital stara się być niezależny i chcę utrzymać całą gamę usług dla pacjentów, a nie przesyłać ich do ośrodków o wyższej referencyjności.
Jest nas 7 osób w Szwajcarii,na Hope Exchange – po osobie z Hiszpanii, Finlandii, Słowenii, Anglii, Belgii, Austrii oraz ja.
Głownie są to osoby z administracji szpitalnej lub z ministerstw zdrowia. Ja oraz osoba z Finlandii jesteśmy lekarzami.
Zostaliśmy rozdzieleni po dwie osoby na szpital, po dwa tygodnie.
Jakie są moje wrażenia z z pobytu w pierwszym szpitalu – Kantonsspital Wintertour
Co mogę powiedzieć – Szwajcarzy są super mili, uczynni i bardzo zorganizowani.
Jestem w szpitalu ogólnym, który składa się z oddziałów chirurgicznych, interny, ginekologii z położnictwem i pediatrii. Mają 500 łóżek oraz 3.5 tys personelu medycznego.
Szpital ma własne pogotowie ratunkowe, składające się z 5 karetek z ratownikami i do pomocy ma lekarza anestezjologa – zupełnie inaczej niż w Polsce.
Zwiedziłam oddziały chirurgiczne, pediatryczny, blok operacyjny, SOR, oraz część administracji.
Blok operacyjny składa się z 14 sal operacyjnych , każda z nich jest przydzielona do oddziału chirurgicznego ale mogą być wymiennie używane. Blok operacyjny ma swojego menagera (nie lekarz) , który steruje całym personelem średnim i niższym, to on układa plan operacyjny tak aby najefektywniej wykorzystać sale operacyjne. Oddziały wynajmują sale na godziny. Cała dokumentacja jest elektroniczna – rozkład operacji – wyświetlany na specjalnym monitorze. Operacje planowe trwają od 8:00 do 16:00, potem już są tylko dwie sale ostrodyżurowe. Jak wyglądają przygotowania pacjenta do operacji? – Jest sala przygotowawcza przed każdą salą operacyjną gdzie pacjent jest znieczulany i wieżdża już na salę operacyjną na wymiennym blacie stołu operacyjnego. Do sprzątania sal operacyjnych jest specjalny wózek elektryczny, czyszczący podłogę, obsługiwany przez personel, sprzątanie trwa 5-7 min. Wymiana pacjentów na bloku max 20 min. Na bloku jest dużo więcej personelu pomocniczego, każdy z określoną funkcją. Po operacji pacjenci przechodzą na salę wybudzeniową, na dwie godziny (12 łóżek), lub jeżeli wymagają dłuższej opieki to na OJOM bezpośrednio. W ramach chirurgii jednego dnia jest też oddział na bloku 6 łóżkowy, gdzie pacjent jest przyjmowany bezpośrednio na blok i wypisywany z bloku do domu po 6-12godzinach.

Oddziały chirurgii, poza kierownikami oddziału i personelem medycznym specyficznym dla danej jednostki, mają wspólnego menagera administracyjnego, który zajmuję się sprzętem, przetargami, zakupami, pomiarem efektywności pracy, czasami pracy. Cała administracja jest na jego barkach, łącznie z planowaniem przyjęć pacjentów zakwalifikowanych do operacji, usuwaniem usterek na oddziale oraz cały system komputerowy.
Dokumentacja medyczna jest wypełniana elektronicznie przy łóżku pacjenta na przenośnych komputerach do których dostęp jest przez kartę każdego pracownika, a nie jak u nas przez hasło. Jedna karta pracownicza gwarantuje dostęp do systemu komputerowego oraz otwiera wszystkie drzwi. Wszystkie zlecenia są wypełniane komputerowo.

SOR jest podzielony na 3 części – pediatryczny, dla ludzi dorosłych oraz na proxy notfallstation (nasza pomocnicza IP). Przy przyjęciu na Izbę przyjęć pacjent jest triageowany wg skali Manchester, przez pielęgniarkę. W zależności od cięzkości schorzenia jest kierowany na właściwy SOR lub idzie do pomocniczej Izby przyjęć gdzie jest przyjmowany przez lekarza internistę. (odrębny personel Izby pomocniczej). Na właściwym SOR jest kilka odrębnych sal badań, 1 izolatka do chorób zakaźnych z odrębną śluzą oraz duża sala reanimacyjna z odrębnym TK w sali obok. Personel medyczny jest ściśle przypisany do IP, również lekarze – głownie specjaliści medycyny ratunkowej. Ich praca jest 3 zmianowa, po 8 godzin. Cała dokumentacja oraz monitorownie pacjenta, jest elektroniczna, podłączona do pulpitu pielęgniarskiego, łącznie z czasem przyjścia, przyjęcia i pobytu pacjenta, oznaczona na kolorowo triagem.
Na IP cotygodniowe ćwiczenia na fantomach z pracy zespołowej na IP (reanimacja, wstrząs, itp) z omówieniem problemów.
Szpital posiada też centrum symulacji – fantomy na których uczą wspólpracy lekarzy różnych specjalności oraz zespołu pielęgniarskiego, po ćwiczeniach omawiają przypadki.

Manager jakości – 1 osoba na cały szpital – wysyłanie ankiet po pobycie szpitalnym -pocztą lub elektronicznie na stronie internetowej szpitala. Ankieta dwustronnicowa satysfakcji pacjenta – Jest specjalny program stworzony przez informatyków szpitala który ocenia pracę oddziałów przetwarzając ankietę na obrazy graficzne, ułatwiające monitorowanie oddziałów. Co można w nich poprawić. Około 50 procent pacjentów odpowiada na ankiety. Jest to dość duży materiał. Ankiety są oceniane co 3-6 miesięcy.

Human resources-
Każdy kierownik Oddziału ma swojego – HR konsultanta,
HR ma pod sobą całą administrację szpitala
kieruje rozwojem oraz strategią szpitala
szkolenie pielęgniarek (szkoła pielęgniarska)
ma we władaniu biblioteki medyczne – online i offline
pilnuje eksperymentów medycznych
oraz ma nadzór nad duchownymi w szpitalu
HR pilnuje pensji, planów godzin pracy oraz ich wykonania
Zwolnienie lekarskie pracownika wymagane jest dopiero po 5 dniach nieobecności w pracy (trzeba tylko powiadomić, że się nie będzie)

Dział Informatyczny:
Administracyjne przyjęcie pacjenta – program navision
praca na bloku operacyjnym – program polypoint (czasy przyjścia, operacje, osobiste grafiki)
Obsługa kliniczna system Phoenix
Radiologia – system IMPAX
To wszystko jest razem połączone i w dokumentacji pacjenta.
Program kliniczny dostosowany jest do potrzeb oddziału, możliwość komunikacji między oddziałami, każdy oddział ma te same podstawy programowe z nakładką przystosowaną do specyfiki oddziału.
Po zakończeniu historii choroby można ją przesłać mailowo do lekarza pierwszego kontaktu.
Nie ma potrzeby tworzenia historii na papierze. Karta dostępu odpowiedzialna za podpis.

Centrum nowotworowe-
od rozpoznania do zakończenia diagnostyki 5 dni. Mają ISO. Zespół interdyscyplinarny do leczenia różnych nowotworów. Ścisłe protokoły leczenia.

Szpital ma własne centrum nauczania pielęgniarek – szkoła pielęgniarska zamiast liceum- umożliwia im to zdobycie wykształconego personelu medycznego po 3 latach nauczania (jak zawodówki u nas kiedyś). Można się szkolić dalej w i zdobyć coś na miarę licencjatu z pielęgniarstwa.

Dział marketingu – podzielony na różne komórki,
Zespół buduje wizję szpitala, określa główne strategie,
ocenia główne pola strategiczne działania – co jest najważniejsze dla szpitala : leczenie, jakość, szpital dla wszystkich, źródła finansowania i dofinansowania.
Zajmuje się reklamą szpitala wśród lekarzy, festynami dla pacjentów, prowadzi gazetkę wewnątrzszpitalną oraz redaguje newsletter do lekarzy pierwszego kontaktu.

Dział socjalny – rozwinięty -program socjalny dla pacjenta, rozmowy pracowników socjalnych z pacjentami i ich rodzinami. prowadzenie ich po wyjściu ze szpitala. – opieka społeczna

W szpitalu panuje prawdziwa szwajcarska precyzja i hierarchia. Każdy członek zespołu ma ściśle określone miejsce i sprecyzowany zestaw obowiązków. Mało jest miejsca na niezależność i elastyczność w działaniu. Panuje tu ład i porządek.”