14 listopada br. zespół elektrofizjologów z Centrum Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii (NIKard) przeprowadził pierwszą w Polsce implantację pozanaczyniowego kardiowertera – defibrylatora EV-ICD (extravascular ICD). Urządzenie zostało wszczepione 43-letniemu pacjentowi z groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu, powstałymi na skutek wrodzonej choroby serca.

Zdaniem kardiologa, zastosowanie systemu EV-ICD, podobnie jak w przypadku wszczepianych w Narodowym Instytucie Kardiologii całkowicie podskórnych kardiowerterów – defibrylatorów, pozwala uniknąć wprowadzenia elektrod do serca i układu naczyniowego co istotnie zmniejsza ryzyko poważnych powikłań, zwłaszcza długoterminowych – związanych z wieloletnią obecnością elektrod w układzie żylnym i w sercu.

 – Dzisiejszy zabieg wszczepienia urządzenia EV-ICD wykonaliśmy u młodego pacjenta z bardzo dużym ryzykiem nagłego zgonu sercowego i istotnymi ograniczeniami dla zastosowania innych, wcześniej dostępnych typów kardiowerterów-defibrylatorów. Nasz pacjent oczekiwał na ten zabieg z dużą nadzieją na powrót do normalnego i bezpiecznego życia. Wszystko wskazuje na to, że jego marzenie wkrótce się spełni – powiedział prof. Maciej Sterliński, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii.

Zabieg ten jest jednocześnie pierwszym tego typu zabiegiem w Polsce, wykonanym z uwagi na wskazania kliniczne. Jednak już w latach 2020-2021 zespół specjalistów Narodowego Instytutu Kardiologii, pod kierunkiem prof. Macieja Sterlińskiego, wykonał 13 takich zabiegów w ramach międzynarodowego projektu badawczego EV ICD Pivotal Trial. Obok wielu uznanych europejskich i amerykańskich centrów, NIKard był wtedy jedynym polskim ośrodkiem naukowym uczestniczącym w tym prestiżowym projekcie.

 

Więcej informacji na stronie szpitala: https://www.ikard.pl/newspl/pierwszy-w-polsce-zabieg-wszczepienia-pozanaczyniowego-kardiowertera-defibrylatora.html