Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

Polska Federacja Szpitali jako członek Pracodawców RP jest przedstawicielem głosu szpitali w Zespole Trójstronnym ds.zdrowia.
Poniżej przesyłamy krótką informacje z ostatniego posiedzenia a także apel o składanie uwag do wynagrodzeń w ochronie zdrowia i innych kwestii pracowniczych.
“Dnia 4 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia z udziałem Pana Macieja Miłkowskiego , Wice Ministra Zdrowia , Dyrektorów Departamentów a także partnerów społecznych reprezentujących zarówno związki zawodowe jak też pracodawców .
Zgodnie z Porządkiem obrad, w pierwszej kolejności omówiono temat :
– Wynagrodzenia w ochronie zdrowia i inne kwestie pracownicze / ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych , dodatkowe świadczenia pieniężne za pracę przy COVID -19, dostęp do wykonywania regulowanych zawodów medycznych /.
W trakcie ożywionej dyskusji okazało się , że jest wiele pytań, które powinny być szczegółowo przeanalizowane .
Jak wiadomo od 1 listopada 2020 roku będą wypłacane dodatkowe wynagrodzenia związane ze zwalczaniem epidemii COVID -19 a kierownik Podmiotu powinien przekazać pierwszy pakiet stosownych  dokumentów do dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia br.
W związku z tym, Pan Jakub Bydłoń, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego zaproponował szeroka akcję informacyjną, która ma pomóc w przygotowaniu właściwego dokumentu.
W załączniku przekazuję 2 dokumenty tj. Komunikat Centrali NFZ z dnia 2grudnia br. jako nowelizację polecenia Ministra Zdrowia.
Apelujemy do naszych Członków o skorzystanie z takiej możliwości i przekazanie mailowo najważniejszych, budzące wątpliwości zagadnień,
Zachęcamy do przekazania bezpośrednio na adres mail :
najważniejszych, budzących wątpliwości zagadnień.