Pilotażowy program ocen funkcjonalnych pacjentów

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, jako jedyny w Polsce, wybrany został w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia a organizowany przez współpracujący Instytut Medycyny Wsi w Lublinie konkursie do pilotażowego prowadzenia ocen funkcjonalnych pacjentów w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej.

Działania te prowadzonesą w ramach projektu „Wypracowanie  i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych”.

Oceną objętych zostanie 100 pacjentów, a prowadzić ją będą lekarze, fizjoterapeuci i pielęgniarki. Ocena funkcjonalna pacjentów prowadzona będzie z wykorzystaniem kwestionariuszy uwzględniających szczegółowe wytyczne do oceny poszczególnych obszarów funkcjonowaniaokreślonych przez kategorie ICF. Wyniki posłużą do wygenerowania dla każdego z pacjentów indywidualnego profilu kategorialnego, tabeli interwencji oraz karty ewaluacji, które zapewnią możliwość oceny efektywności rehabilitacji oraz monitorowanie jej przebiegu.

W ramach działań przedpilotażowych w dniach 4 i 5 kwietnia br. wszyscy pracownicy uczestniczący w ocenie wzięli udział w intensywnym szkoleniu merytorycznym.