Jaka jest Polka XXI wieku? Na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi podczas   Konferencji Polka XXI. Jej pomysł narodził się z  potrzeby stworzenia miejsca  wymiany różnorodnych   poglądów i idei dotyczących roli kobiety we współczesnym świecie. Dlatego już 31 maja br. w Warszawie będziemy z otwartością na różne perspektywy i wrażliwości rozmawiać o pozycji kobiet w  naszym społeczeństwie. Pod uwagę weźmiemy takie sfery życia jak rodzina i sytuacja demograficzna, biznes, edukacja oraz bezpieczeństwo energetyczne, innowacje  czy wreszcie zdrowie.

Polka XXI w to pierwsze wydarzenie, w którym udział wezmą czołowe managerki, aktywistki społeczne, ekspertki, przedstawicielki administracji rządowej i  samorządowej, które spotkają się, by dzielić się swoim doświadczeniem w  najważniejszych dla kobiet kwestiach.

7 paneli dyskusyjnych

Podczas wydarzenia odbędzie się 7 paneli dyskusyjnych – Bezpieczeństwo Energetyczne, Kultura, Edukacja, Zdrowie, Demografia, Praca i Przedsiębiorczość, Nowe Technologie.

Wśród prelegentów znajdują się m.in. Georgette Mosbacher, prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI Banku Zielonych Inwestycji, Magdalena Gawin, Dyrektor Instytutu Pileckiego, prof. dr hab. Mirosława Grabowska,  wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, Bartosz Marczuk (PFR), prof. Michał Michalski, dr Marcin Kędzierski, Agnieszka Mosurek- Zava (CEO Douglas Polska), Anna Sirocka (Fundacja Liderek Biznesu),  Dominika Tarczyńska (Stowarzyszenie Program Czysta Polska), Monika Morawiecka (Regulatory Assistance Project), Justyna Piszczatowska (Green News), Katarzyna Sójka (Poseł na  Sejm RP, lekarka), Artur Gur (Prezes – Kutnowski Szpital Samorządowy, Ligia Kornowska (Polska Federacja Szpitali), Anna Goławska (KPRM), Justyna Kralisz (ZHR), Agata Łuczyńska (Szkoła z klasą),  Kamila Pendyk (Instytut Spraw Cyfrowych)

Nagroda dla inspirujących Polek

Kulminacją konferencji będzie wieczorna gala podczas której zostaną wręczone wyróżnienia dla liderek, które swoimi działaniami wyróżniły się w roku 2021 w  ramach 6 kategorii: Przedsiębiorczość, Samorząd, Edukacja, Zdrowie, Działalność Społeczna, Innowacje i Nowe Technologie. Kandydatki do tytułu Polka XXI w. należy zgłaszać poprzez formularz na stronie: https://polka21.pl/konkurs.

Nagrodą chcemy docenić kobiety, które są liderkami swoich środowisk. Inspirują, przewodzą i edukują, ale ich praca nie zawsze jest doceniana, bo nie są osobami z  pierwszych stron gazet.

Cele konferencji:

  • zidentyfikowanie wyzwań przed którymi stoją kobiety w 7 kluczowych obszarach: rynek pracy, zdrowie, rozwój nowych technologii, demografia, edukacja, kultura, bezpieczeństwo energetyczne.
  • debata dotyczą zmian w Polsce, głównie w strukturze społeczeństwa i rynku pracy, wynikających z wojny na Ukrainie.
  • zwrócenie uwagi na kwestie odbudowy powojennej Ukrainy.
  • promowanie w debacie różnego spojrzenia na aktywność kobiet.
  • dyskusja nad współczesnym wymiarem feminizmu.
  • promocja debaty dotyczącej kobiet na rynku pracy, miejsca kobiet w  polityce i  biznesie, ale także edukacji i kulturze.
  • stworzenie przestrzeni do spotkania się aktywnie działających kobiet z  całej Polski, liderek lokalnych projektów na rzecz kobiet.
  • refleksja nad rolą i miejscem Polek we współczesnym państwie oraz wyzwaniami, jakie stoją przed nimi w życiu rodzinnym, zawodowym i  społecznym.
  • wymiana wiedzy oraz doświadczeń między uczestniczkami reprezentującymi różne środowiska debaty społecznej.

Udział i program wydarzenia

Stacjonarny udział w konferencji w Warszawie można wziąć rejestrując się  na  stronie http://polka21.pl.