Polska Federacja Szpitali (PFSz) z radością ogłasza podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wykorzystania bezzałogowych platform powietrznych (UAVs) dla transportu medycznego, w tym przewozu próbek medycznych i organów do przeszczepu, w ramach innowacyjnego systemu New Science Technology Agency – U-SPACE.

Podpisanie listu intencyjnego przez PFSz stanowi przełomowy moment dla polskiego systemu ochrony zdrowia, umożliwiając wykorzystanie zaawansowanych technologii dronów do poprawy efektywności i jakości usług medycznych w całym kraju.

PFSz, w ścisłej współpracy z partnerami w branży technologii dronów, planuje wspieranie i rozwój sieci połączeń dronowych, które pozwolą na szybki i bezpieczny transport próbek medycznych pomiędzy laboratoriami i placówkami opieki zdrowotnej. Dzięki temu przewidywane jest skrócenie czasu dostawy, co przyczyni się do efektywniejszych diagnoz i leczenia. Ponadto dostawca usług zapewnia dedykowane platformy do transportu leków i przesyłek wymagających szybkich dostaw, gdzie drony znakomicie wpisują się w realizację usług opartych na takich działaniach.

Dodatkowo, za pomocą systemu U-SPACE, przewóz organów do przeszczepu zostanie znacznie usprawniony. Drony z zaawansowanymi systemami chłodzenia zapewnią utrzymanie optymalnej kondycji organów podczas transportu, co zwiększy ich żywotność i zapewni szybszą dostawę.

Rozwiązania te, oparte na zaawansowanych technologiach AI, zrewolucjonizują polski rynek ochrony zdrowia, umożliwiając dostęp do nowoczesnych metod dostarczania usług medycznych i zwiększając skuteczność transportu medycznego.

Podpisanie tego listu intencyjnego stanowi ważny krok naprzód w tworzeniu przyszłości medycyny opartej na innowacjach technologicznych i podkreśla rolę Polski jako lidera w zakresie adaptacji dronów w sektorze ochrony zdrowia. Wprowadzenie tego rodzaju usług jako uzupełnienie usług transportu medycznego stanowi rewolucję w zakresie starań PFSz do realizacji celów dekarbonizacji służby zdrowia w kraju.

Koordynatorem projektu jest Michał P. Dybowski – dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju (CSO) PFSz.

Powyższe działania są realizacją wizji Polskiej Federacji Szpitali: zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami.

 

Kontakt dla mediów:

Michał P. Dybowski

Chief Sustainability Officer

CSO, EBA, MBB LSS, BcS

+48 699 710 477

Michal.dybowski@pfsz.org

#PolskaFederacjaSzpitali #USpace #DroneFlightNavigationSystem #TransportMedyczny #Drony #Zdrowie #Innowacje #Polska