Uniwersytet Medyczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny otrzymały specjalny grant w wysokości ponad 27 mln zł. Środki te umożliwią realizację działań na rzecz cyfryzacji badań klinicznych poprzez wykorzystanie danych zdrowotnych pacjentów.

Celem Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC), jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej, która umożliwi integrację danych medycznych, poprawę jakości i dostępności usług zdrowotnych oraz rozwój badań naukowych i innowacji w dziedzinie medycyny cyfrowej. Projekt zakłada zebranie w jednym miejscu informacji z systemów laboratoryjnych, patomorfologicznych, radiologicznych, szpitalnych. Oprócz tego planowane jest opracowanie algorytmów predykcyjnych, które będą wykorzystane do przewidywania ryzyka powikłań lub zdarzeń pilnych, takich jak hospitalizacje czy zgon pacjenta. Wszystko to z zachowaniem poufności danych osobowych.

Twórcy projektu mieli na uwadze interdyscyplinarność, dlatego zbudowano zespół ekspertów, który pracował nad ostateczną ideą przyświecającą przedsięwzięciu. Projekt RCMC przygotowany przez Uniwersytet Medyczny wspólnie z partnerami – Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym i Akademią Ekonomiczną zajął pierwsze miejsce w konkursie Agencji Badań Medycznych.

W ramach RCMC dane będą zbierane z kilku źródeł m.in.: systemów informatycznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Biobanku UMW a także wielu innych np. regionalnej i krajowej sieci współpracy naukowej w dziedzinie kardiologii i chorób rzadkich, w tym wrodzonych zaburzeń metabolicznych i cukrzycy typu I, a także danych z aparatury medycznej używanej w szpitalu oraz w jednostkach akademickich.

Jest to szczególnie istotne w przypadku chorób rzadkich, w leczeniu których istnieją takie problemy jak trudna diagnoza i skomplikowana koordynacja opieki medycznej, biorąc pod uwagę niską częstość występowania tych chorób w populacji oraz ilość danych genetycznych i klinicznych dotyczących ich specyfiki. Cyfrowa, szybka wymiana danych pomoże w zwiększeniu możliwości badań naukowych i zlikwidowaniu wspomnianych deficytów.

Więcej informacji na stronie szpitala: http://www.usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3430Itemid=28