Przedstawiamy Poradnik dla opiekunów osób z ograniczoną mobilnością. przygotowany przez Winncare, członka wspierającego PFSz.

Dla kogo dedykowany jest poradnik?

Poradnik powstał w odpowiedzi na liczne problemy z jakimi spotykają się na co dzień opiekunowie osób niepełnosprawnych ruchowo. Dedykowany jest więc dla wszystkich, którzy zajmują się opieką i pielęgnacją pacjenta z problemami w poruszaniu się. W poradniku cenne informacje nt. przemieszczania znajdą zarówno profesjonaliści (pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni), sprawujący opiekę nad chorymi w zakładach opieki zdrowotnej oraz ośrodkach pomocy społecznej, jak również opiekunowie nieformalni (najczęściej rodzina, znajomi pacjenta) opiekujący się chorym (często bliskim) w warunkach domowych.

W jakim celu powstał poradnik

Powstaniu poradnika przyświecał jeden, główny cel: ułatwienie pracy z pacjentem, u którego występują ograniczenia ruchowe, zaproponowanie rozwiązań usprawniających przemieszczanie chorych oraz pielęgnacja pacjentów. Poradnik jest swoistym kompendium wiedzy niezbędnej w pracy z chorym. Dodatkowym celem jest edukacja z zakresu prawidłowego postępowania, tak by wszystkie działania przy osobie potrzebującej były bezpieczne, zarówno dla niej jak i opiekuna. Skutkiem podjętych działań ma być poprawa ergonomii wykonywanych czynności, zmniejszenie ilości urazów wśród osób opiekujących się chorymi oraz zmniejszenie zdarzeń niepożądanych podczas wykonywania czynności higienicznych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych czy opiekuńczych.

Czego dowiesz się z poradnika?

 1. Charakterystyka problemu przemieszczania chorych z ograniczeniami ruchowymi

  • Pacjent z ograniczoną mobilnością
  • Najczęstsze problemy w codziennej pielęgnacji i opiece nad chorymi
  • Upadki osób starszych
  • Normy dotyczące ręcznego przemieszczania
 2. Niebezpieczeństwa i skutki nieprawidłowego przenoszenia i przemieszczania pacjenta

  • Błędy podczas niewłaściwego przemieszczania chorego
  • Konsekwencje błędnego postępowania dla pacjenta
  • Konsekwencje błędnego postępowania dla opiekuna
 3. Prawidłowe techniki podnoszenia i przemieszczania chorych z problemami z mobilnością, zastosowanie medycznego sprzętu pomocniczego

  • Jak ręcznie przemieścić chorego
  • Wstawanie z opiekunem
  • Pozycja opiekuna podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów (oraz pacjentów)
  • Właściwe układanie pacjenta w łóżku z użyciem poduszek pozycjonujących
  • Zastosowanie medycznego sprzętu pomocniczego (transfer chorego, mycie, korzystanie z toalety, podnoszenie z podłogi)
 4. Case Study

POBIERZ PORADNIK TUTAJ