Dnia 26 maja 2021 r. rozpoczęło stosowanie rozporządzenie UE nr 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Prawo to otwiera całkowicie nowy rozwój w dziedzinie europejskich regulacji poświęconych wyrobom medycznym. Wiąże się z nim szereg nowych wyzwań i wymagań, służących zwiększeniu bezpieczeństwa pacjenta. W niniejszym poradniku przedstawiamy kluczowe zmiany, jakie rozporządzenie wprowadza dla szpitali.

Izba POLMED przygotowała dla szpitali poradnik: NABYWANIE I UŻYWANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH PO 26 maja 2021

Publikacja jest dostępna na  stronie internetowej pod linkiem: https://polmed.org.pl/poradnik-dla-szpitali-nowe-rozporzadzenie-ws-wyrobow-medycznych-mdr/