Obradował Zarząd PFSz. W programie znalazło się m.in. spotkanie z przedstawicielem AOTMiT Dyrektor Anną Zawadą oraz Wiceprzewodniczącym Rady ds. Taryfikacji Robertem Moldachem. Prezes Batna Group Łukasz Rozdeiczer omówil ostatni sukces oraz dalsze plany grupy zakupowej szpitali pod egidą PFSz. Dyrektor szpitala wojewódzkiego w Przemyślu, Piotr Ciompa, który decyzja zarządu został właśnie przyjęty do PFSz, uzgodnil plan organizacji polsko-ukraińskiego szczytu zdrowia we wrześniu 2017 w Przemyślu. Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej i Koordynator Krajowy programu wymiany menedżerów HOPE Bogusław Budziński zaprezentował uczestników programu z Polski oraz w naszym kraju, którzy odbędą szkolenie w maju. Przewodnicząca Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny przy PFSz Ligia Kornowska przedstawiła plan powołania stowarzyszenia młodych menedżerów, projekt monitora zmian legislacyjnych w ochronie zdrowia oraz misje szpitalna do Afryki, która z ramienia zarządu PFSz będzie wspierać menedżer z ogromnym doświadczeniem i sukcesami Ewa Książek-Bator. PFSz została zaproszona do zgłoszenia przedstawiciela w zespole ds. e-zdrowia przy MZ – delegatem PFSz będzie członek Rady Naczelnej Anna Szczerbak.