08.11.2021 Zgromadzenie Ogólne International Hospital Federation #IHF powołało prof.Jarosława J.Fedorowskiego, Prezesa #PFSz w skład swojego zarządu.

#IHF to jedyna globalna organizacji szpitali z 92 letnią historią. Podczas krótkiego wystąpienia wobec liderów szpitali z całego świata Prof. Fedorowski zadeklarował aktywność na rzecz wzmocnienia głosu sektora szpitalnego oraz chęć organizacji Światowego Kongresu Szpitali w Polsce.

Polska Federacja Szpitali #PFSz
Risto Miettunen , Deborah Bowen, FACHE, CAE , Muna Tahlak, Ronald Lavater #teamIHF