Polska Federacja Szpitali, jako podmiot reprezentujący Koalicję AI w zdrowiu, uczestniczy w pre-konsultacjach społecznych projektu „Programu otwierania danych na lata 2021-2027”.

W przesłanym w dniu wczorajszym stanowisku zwracamy uwagę na:

– brak uwzględnienia w projekcie sektora ochrony zdrowia,
– niewykorzystany potencjał danych medycznych,
– potrzebę wykorzystania danych medycznych z poszanowaniem praw pacjenta,
– rozwój idei dawstwa danych,
– potrzebę opracowania rekomendacji tworzenia otwartych danych dla sektora ochrony zdrowia,
– uwzględnienie sektora ochrony zdrowia w procesie konsultacji,
– stworzenie standardów anonimizacji dla danych medycznych,
– eliminację ograniczeń podmiotowych w definicji danych badawczych,
– współpracę z interresariuszami sektora ochrony zdrowia
– uwzględnienie personelu medycznego w procesie edukacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska:

PFSz,MCyf,stanowisko,2020.09