Rozbudowa Centrum Badań i Innowacji Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu grafika

Zaczyna się rozbudowa Centrum Badań i Innowacji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu!

Rozpoczęły się właśnie przygotowania do rozbudowy Centrum Badań i Innowacji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.


Rozbudowa Centrum Badań i Innowacji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu zorganizowane zostały warsztaty z podstaw cytometrii przepływowej. W przyszłości sprzęt do prowadzenia diagnostyki i badań naukowych z zakresu ciężkich chorób hematologicznych, w tym białaczek i chłoniaków, ma być dostępny w Centrum Badań i Innowacji, w związku z planowaną jego rozbudową i rozwojem.

„Na Opolszczyźnie cytometria jest jeszcze mało dostępną metodą diagnostyki, dlatego tym bardziej ucieszyła nas możliwość skorzystania ze szkolenia i warsztatów z tego zakresu. Było to możliwe dzięki współpracy z firmą zajmującą się dystrybucją tych urządzeń, która specjalnie dla nas wypożyczyła cytometr z zagranicy i przeprowadziła tygodniowe szkolenie z warsztatami” – relacjonuje kierownik.

Więcej informacji na stronie szpitala:
https://www.usk.opole.pl/1081/przygotowania-do-rozbudowy-centrum-badan-i-innowacji-warsztaty-z-podstaw-cytometrii-przeplywowej.html

 

🏥 Pracownicy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej naszego szpitala, Zakładu Biochemii Klinicznej i Diagnostyki…

Opublikowany przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Wtorek, 31 października 2023

„Cytometria przepływowa (ang. flow cytometry – FC) jest nowoczesną techniką badawczą i diagnostyczną, umożliwiającą charakterystykę jakościową i ilościową różnych populacji komórek, w różnych płynach i tkankach organizmu i różnych cząsteczek pochodzenia biologicznego” – wyjaśnia dr n. med. Elżbieta Woźniak-Grygiel, Kierownik Zakładu Histologii Instytut Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego.

„FC jest badaniem służącym ocenie właściwości komórek, wykorzystywane przede wszystkim w diagnostyce ciężkich chorób hematologicznych, w tym białaczek i chłoniaków, ale również ma szerokie zastosowanie i możliwości w badaniach naukowych” – kontynuuje dr Woźniak-Grygiel.

W zorganizowanym w październiku br. szkoleniu udział wzięli pracownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Opolu i zespół naukowo-badawczy z Zakładu Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Histologii oraz Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego.

„Nie bez przyczyny tematyka szkolenia dotyczyła cytometrii, ponieważ w ramach etapu rozbudowy i rozwoju Centrum, które działa w strukturze naszego szpitala, planowany jest zakup takiego właśnie urządzenia” – zapowiada Grzegorz Sawicki, dyrektor CBiI.

Z życia szpitali to stały segment informacyjny na temat bieżącej działalności członków Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)