Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali,

 

W miniony piątek odbyło się  kolejne spotkanie zaaranżowane przez Pracodawców RP dotyczące nowego standardu rachunku kosztów. Polską Federację Szpitali reprezentowała Pani Ewa Książek-Bator, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowa PFSz. Niestety, spotkanie odbyło się bez Pana Ministra i pracowników
Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

Poszczególni przedstawiciele mniejszych i większych podmiotów  leczniczych omówili kolejno problemy związane z wdrożeniem rachunku  kosztów wg nowego rozporządzenia.

Odnieśliśmy się także do odpowiedzi  Ministerstwa na nasze pismo w tej sprawie – wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili ogromne zaniepokojenie brakiem zrozumienia Pana Ministra a także bagatelizowaniem zgłaszanych przez uczestników wątpliwości, uwag i postulatów.

Podjęto decyzje, by zaprosić ponownie Pana Ministra do dialogu, sukcesywnie wdrażać rachunek kosztów i dzielić się   pojawiającymi się nowymi problemami.

 

W związku z tym, w imieniu Prezesa i Zarządu Polskiej Federacji Szpitali, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie Państwa uwag do wprowadzonej ustawy, samego  procesu wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów, w jakich miejscach zidentyfikowali Państwo największe trudności etc.

 

Państwa opinia jest dla nas zawsze najbardziej cenna i pomocna w trakcie rozmów z decydentami.

 

Uwagi proszę przesyłać na mój adres mailowy: urszula.szybowicz@pfsz.org

lub wypełniając pole tekstowe w niniejszym formularzu

 

https://forms.gle/QDm6qKtjBaU6pvybA