Władze Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz dyrekcja Radomskiego Centrum Onkologii podpisały umowę dotyczącą kształcenia młodych lekarzy.

W ramach tej współpracy studenci kierunków lekarskich będą mieć zajęcia ze specjalistami, a w szpitalu  powstaną trzy kliniki onkologiczne: radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej.

Umowę podpisali profesor Sławomir Bukowski, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Dorota Ząbek, dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii.

Rektor uczelni podkreśla, że jest to kolejny, ważny dzień w historii placówki. „W Radomskim Centrum Onkologii będziemy mieli oddziały kliniczne. Potrzebne uniwersytetowi do kształcenia kadr medycznych. Głównie lekarzy, ale mamy również pielęgniarki, fizjoterapeutów na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Dla nas również istotne jest to, że mając oddziały kliniczne w Radomskim Centrum Onkologii, będziemy mogli znakomicie kształcić naszych studentów. Najważniejsza jest rzecz, żeby studenci kierunku lekarskiego, mieli kontakt z praktyką, mieli zajęcia kliniczne. Tego byśmy nie osiągnęli, gdybyśmy nie współpracowali z radomskimi szpitalami” – dodał profesor Sławomir Bukowski.

Dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii Dorota Ząbek ogłosiła, że w ramach tej współpracy  w szpitalu powstaną trzy kliniki onkologiczne. „Będziemy kształcić studentów w zakresie  radioterapii, chirurgii onkologicznej oraz chemioterapii. Doświadczenie naszych lekarzy, naszych profesorów jest ogromne, a przede wszystkim ogromne są chęci i zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w kształceniu polskich lekarzy. Głęboko wierzę, że profesjonalizm naszych lekarzy oraz duża życzliwość nas wszystkich sprawi, że chociaż część z tych studentów pozostanie u nas w Radomiu” – dodaje Dorota Ząbek.

Profesor Leszek Markuszewski, dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH podkreślił, że uczelnia daje studentom świetne warunki do nauki, a podpisanie tej umowy jest kolejnym krokiem w rozwoju Wydziału. „Tego typu dni są szczególne dla nas, dla młodego wydziału, bo jest to swoiste święto, święto medycyny i uniwersytetu. Cieszę się, że możemy dzisiaj mówić o wydziale, który, choć jest kameralny, to ma być w przyszłości elitarny”- mówi profesor Leszek Markuszewski.

Umowa między uczelnią a lecznicą została podpisana bezterminowo. Studenci medycyny rozpoczęli już praktyki w poradni onkologicznej szpitala, na oddziałach radioterapii, onkologii oraz chirurgii onkologicznej, a także na bloku operacyjnym.