Radomskie Centrum Onkologii bierze udział w akcji #niebójsięszpitala, organizowanej przez Polską Federację Szpitali.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią dr n.med. Tomasza Lewandowskiego, zastępcy dyrektora medycznego Radomskiego Centrum Onkologii pod poniższym linkiem: