Radomskie Centrum Onkologii posiada jeden z najmłodszych oddziałów chirurgii onkologicznej w Polsce. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie tą metodą placówka otrzymała zaledwie 3 lata temu. Jednak dzięki bardzo wysoko wykwalifikowanej kadrze medycznej w tym szpitalu wykonywane są jedne z najbardziej skomplikowanych zabiegów w zakresie chirurgii onkologicznej. Należą do nich operacje raka przełyku.

Ten rodzaj nowotworu nie występuje w Polsce zbyt często, jednak w ostatnich latach obserwowany jest wzrost zachorowań. Na świecie jest to ósmy nowotwór złośliwy. Jego przyczyną są głównie gorące napoje, wędzone potrawy, papierosy, alkohol.  Najczęściej występuje w Azji  – w Japonii,  Korei Południowej i Chinach oraz w Ameryce południowej, głównie w Chile.

W Polsce  występuje ok 1200 zachorowań rocznie, z czego ok 150-200 pacjentów wymaga leczenia chirurgicznego.

Z powodu braku badań przesiewowych pacjenci z takim rozpoznaniem trafiają do onkologa często zbyt późno, kiedy objawy choroby stają się dokuczliwe.  Zwykle są to trudności w przełykaniu pokarmu lub ból gardła.

W takim stadium choroby przełyk najczęściej trzeba usunąć, ponieważ guz zatyka jego światło lub ciągnie się wzdłuż przełyku osiągając długość kilku centymetrów.

Sposób leczenia tego nowotworu zależy od jego lokalizacji w przełyku, stopnia zaawansowania, wieku pacjenta, współistniejących chorób i innych obciążeń, wpływających na jego stan ogólny, np. niedożywienie, wyniszczenie, dostępu do nowoczesnych metod terapii i możliwości danego ośrodka. Jest leczeniem wielodyscyplinarnym.

Podstawowe metody leczenia to zabieg operacyjny, radioterapia i chemioterapia. Wszystkie te metody stosowane są w RCO.

Operacja jest leczeniem z wyboru w przypadku raka przełyku położonego w odcinku piersiowym i brzusznym. Polega na całkowitym lub prawie całkowitym wycięciu przełyku wraz z okolicznymi węzłami chłonnymi. Do odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego najczęściej wykorzystywany jest żołądek, rzadziej okrężnica lub jelito cienkie. Zabieg jest bardzo rozległy, wymaga otwarcia klatki piersiowej i jamy brzusznej, czasem również wykonuje się dodatkowe cięcie na szyi. W przypadku raka o niewielkim zaawansowaniu i lokalizacji innej niż szyjna, operacja jest pierwszym i podstawowym sposobem leczenia. Przy większym zaawansowaniu leczenie operacyjne zwykle poprzedza skojarzona radiochemioterapia.

W Radomskim Centrum Onkologii operacje resekcji przełyku wykonuje zespół pod kierunkiem prof. dr hab.n. med.  Zorana Stojceva, chirurga z wieloletnim doświadczeniem, który  kilkanaście lat temu tego typu zabiegi uczył się wykonywać  podczas stażu w  szpitalach w Japonii.

Jak mówi prof. Stojcev – lekarzom w Polsce trudno jest zdobywać doświadczenie w takich operacjach, ponieważ wykonuje się ich zbyt mało. W całym kraju takie zabiegi robi zaledwie kilkunastu specjalistów chirurgii onkologicznej w kilku ośrodkach onkologicznych. Jednym z nich jest Radomskie Centrum Onkologii.

Prof. Zoran Stojcev kilka lat temu rozpoczął w Radomiu cykl warsztatów dla lekarzy z całej Polski z chirurgii onkologicznej (między innymi w zakresie operacji raka jelita grubego i raka piersi)  jednak pandemia Sars Cov-2 przerwała możliwość przyjeżdżania lekarzy na takie szkolenia.  Marzeniem profesora jest wznowienie warsztatów, kiedy tylko sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie zostanie opanowana. Zainteresowanie lekarzy nauką tego rodzaju operacji jest duże. W Radomskim Centrum Onkologii tylko w ubiegłym roku wykonano aż 15 operacji usunięcia raka przełyku. Były one finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.