Manpower Life Science zapytał przedstawicieli podmiotów zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali o zakres ich potrzeb związanych z rekrutacją i rozwojem personelu medycznego oraz niemedycznego a także gotowość do pozyskiwania pracowników z Ukrainy.

Wnioski płynące z raportu stanowią trafną diagnozę potrzeb polskich szpitali w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i stały się punktem wyjścia do rekomendowania rozwiązań dla polskiego szpitalnictwa w zakresie pozyskiwania pracowników.

Wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie szpitali dostarczają ważnych informacji o typach stanowisk, w których brak pracowników jest szczególnie odczuwalny dla sprawnego funkcjonowania szpitali. Na bazie wyników ankiety opracowaliśmy i zaprezentowaliśmy Zarządowi PFSz szereg rekomendacji w zakresie ekskluzywnej oferty rekrutacji na stanowiska medyczne i niemedyczne, z bezpłatną gwarancją na każdego pracownika, oraz certyfikowanych szkoleń funkcjonalnych i psychospołecznych dopasowanych do specyfiki placówki medycznej.

Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie personelu pielęgniarskiego, opracowaliśmy pionierski w skali i zakresie kompleksowy program rekrutacji ukraińskich pielęgniarek, obejmujący m. innymi legalizację pobytu i pozwolenie na pracę, wsparcie w uznaniu dyplomu pielęgniarskiego, intensywny kurs językowy i co najważniejsze familiaryzację z systemem opieki zdrowotnej co pozwoli na pracę od pierwszego dnia na stanowisku opiekunki.

LS_raport_2019_dystrybucja PFSz