Redukcja emisji, poprawa efektywności energetycznej szpitali, zrównoważone projektowanie budynków, cyfryzacja, zrównoważony łańcuch dostaw dla szpitalnej gastronomii czy gospodarka odpadami – opieka zdrowotna ma wyjątkową szansę, aby odgrywać wiodącą rolę w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, którą czasopismo The Lancet nazwało największym zagrożeniem zdrowotnym XXI wieku.

Odpowiedzią na transformację budynków i systemu ochrony zdrowia w kierunku nisko- i zeroemisyjnym jest idea „zielonych szpitali”, która ma na celu m.in. spełnienie wymagań stawianych przez Porozumienie Paryskie i Europejski Zielony Ład w sektorze zdrowia. Raport UN Global Compact Network Poland „Zielone szpitale” analizuje trendy i działania podejmowane w kierunku wdrażania idei w życie.

Premiera raportu UN Global Compact Network Poland odbyła się 28 czerwca podczas World Urban Forum 11 w Katowicach – Światowego Forum Miejskiego ONZ, z udziałem przedstawicieli/ek ONZ, administracji rządowej, placówek opieki zdrowotnej oraz biznesu. Partnerem raportu „Zielone szpitale” jest Philips.

Polska Federacja Szpitali włączyła się w prace nad raportem w ramach prac grupy roboczej Green Hospital, której liderem jest Urszula Szybowicz, COO PFSz. Prace koalicji wspiera Pan Michał Dybowski, z Klastra Warszawska Sieć Współpracy.

Raport dostępny jest pod linkiem: Zielone szpitale