Relacja p. Tomasza Miazka – kierownika dz. Zamówień Publicznych z UMED-u w Łodzi, który program HE 2019 odbywa w Holandii.

 

“Witam wszystkich polskich uczestników programu HOPE 2019. Nazywam się Tomasz Miazek i biorę udział w programie przebywając w Holandii, w szpitalu Isala w miejscowości Zwolle. Szpital ten jest jednym z większych szpitali w kraju, zatrudniającym około 6 tys. pracowników,
w którym mieści się niemal 1.000 łóżek.

W całej Holandii w programie bierze udział 11 osób (są to oprócz mnie partycypancji z Austrii, Estonii, Hiszpanii, Anglii, Mołdawii, Danii i Portugalii). Ja w “swoim” mieście przebywam
z uczestniczkąz Portugalii, która jest pielęgniarkąodpowiedzialną za bezpieczeństwo pacjentów
i zarządzaniem ryzykiem.

Nasi koordynatorzy przyjęli nas bardzo serdecznie, są niezwykle pomocni, pytania co mogliby dla nas zrobić słyszymy codziennie. I jak to w Holandii na spotkania jeździmy rowerami.

Program jest bardzo intensywny, w ciągu pierwszych dwóch tygodni tzw. programu ogólnego odbyliśmy ponad trzydzieści spotkań z przedstawicielami części medycznej i organizacyjnej: począwszy od pielęgniarki naczelnej Izby Przyjęć, poprzez lekarza pierwszego kontaktu tzw. General Practitioner – GP (na którego barkach uważa się, “ciąży” sukces holenderskiego systemu opieki zdrowotnej), pielęgniarek kilku Klinik, wolontariuszy, pracowników odpowiedzialnych za edukację personelu, Działu Transportu, Logistyki, obsługi technicznej, Call Center, Badania
i Rozwoju, Marketingu i Komunikacji, Zasobów Ludzkich, Działu Rozpatrywania Skarg Pacjentów, Akredytacji, Centrum Powiązanej Opieki Medycznej, Ochrony Danych Osobowych, Doradcy Poprawy Jakości, Finansów i Kontroli, Działu Zakupów, Menadżera Strategii i Sprzedaży, Menadżerów przetwarzających dane, Dyrektora Zarządu Szpitala.

Daje się zauważyć, jak istotną role odgrywają dla Holendrów sprawy związane z poprawą jakości opieki nad pacjentem. W szpitalu utworzonych jest wiele stanowisk związanych
i ukierunkowanych na zbieranie i przetwarzanie wszelkich możliwych danych. Trwa ciągły proces poszukiwania balansu pomiędzy wynikami jakości obsługi pacjenta a kosztami zapewnienia opieki.

Myślę, iż zarówno wymiana wiedzy jak i obserwacja organizacji szpitala jest bezcennym doświadczeniem. Okazuje się również, że bardzo często spotykamy się na “naszych podwórkach”
z podobnymi dylematami. Są tomające cech wspólne problemy komunikacyjne, współpracy pomiędzy Działami, przetwarzania procesu decyzyjnego, itp.

Ja z uwagi na zajmowanie się w pracy zamówieniami publicznymi i organizacją procesów współpracy w tym zakresie pomiędzy wieloma jednostkami szpitala, zainteresowany jestem tymi rozwiązaniami.  ”