W dniu 13 listopada 2017 r., z inicjatywy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia, we współpracy z Polską Federacją Szpitali odbyła się w Warszawie konferencja „RODO na rynku usług medycznych – proste recepty na wdrożenie skomplikowanych zmian”.

Wśród tematów podejmowanych w wypowiedziach eksperckich podczas konferencji znalazły się treści dotyczące roli kadry zarządzającej we wdrażaniu RODO, praktycznych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych wykorzystywanych na co dzień w szpitalach oraz praw pacjenta wynikających bezpośrednio z unijnego rozporządzenia.

W gronie ekspertów, którzy podjęli się przybliżenia nowych wytycznych zapisanych w rozporządzeniu znaleźli się przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy zarządzający państwowymi i prywatnymi ośrodkami zdrowia, lekarze, prawnicy i specjaliści, którzy na co dzień stykają się z praktycznymi aspektami ochrony danych osobowych oraz przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów.

Wśród Uczestników przybyłych na konferencję znaleźli się m.in. reprezentanci organów administracji publicznej oraz władzy samorządowej, przedstawiciele kadry zarządzającej szpitali, centrów i poradni medycznych, przedstawiciele organizacji branżowych i zrzeszających pacjentów, kancelarii prawnych oraz firm farmaceutycznych.

Podsumowaniem konferencji było przedstawienie rekomendacji, które mogą być podstawą do wypracowania mechanizmów implementacji wytycznych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w polskich placówkach medycznych. Sektor medyczny, aby działać zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, przy jednoczesnym należytym świadczeniu opieki medycznej pacjentowi, powinien właściwie przygotować się do przestrzegania reguł ochrony danych osobowych.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany myśli i poglądów środowiska medycznego w związku z wejściem w życie nowego unijnego rozporządzenia.

Organizatorem konferencji obok Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia, był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a współorganizatorami: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kancelaria Prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi oraz Polska Federacja Szpitali.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia oraz Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Facebook PFSz

Inne artykuły

Tagi