RSQ Technologies – Jedna z najinnowacyjniejszych firm technologii medycznych dołącza do PFSz z misją wsparcia polskiego szpitalnictwa. „W dzisiejszych czasach, kiedy przed polskim szpitalnictwem stawianych jest coraz więcej wyzwań, a świat przechodzi globalną cyfrową transformację, to jest kluczowe by szpitale były wspierane przez najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązania IT. Głęboko wierzymy, że takie są
właśnie rozwiązania od RSQ. ” Mówi Bartłomiej Lubiatowski, Prezes RSQ Technologies.

RSQ Technologies narodziło się w 2016 roku z miłości do nowoczesnych technologii, zdrowia i bezpieczeństwa. Zmierza do pozytywnej przebudowy tego, co rozumiemy jako interakcję z danymi dotyczącymi medycznymi. ” Misją RSQ jest dostarczać informacje błyskawicznie tam, gdzie są potrzebne w sposób prywatny i bezpieczny. Szczególnie teraz w świecie, gdy cyberprzestrzeń jest nowym frontem walki, także walki o zdrowie, kluczowe jest regularne dbanie o cyberbezpieczeństwo i pielęgnowanie stałej modernizacji.” – dodaje Bartłomiej Lubiatowski.

Nowoczesne podejście RSQ do tworzenie zaczyna się już podczas procesu projektowania zawsze angażując odbiorców danej części systemu, np. lekarzy dla dokumentacji medycznej i polega na tworzeniu pod jak najlepsze doświadczenie osób korzystających z systemów RSQ. Podstawowym założeniem jest, że jak najwięcej formalności powinno być automatyzowanych przez system, żeby jak najmniej czasu spędzać przed ekranem i jak najwięcej z pacjentami. Systemy do dokumentacji, zarządzania kliniką, czy szpitalem, czujnikowe analizy ruchu, czy też rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję skracając czas diagnozy lub systemy holograficzne oparte o mieszaną rzeczywistość, w RSQ są tworzone ze  świadomością, że każdy bit informacji w szpitalach dotyczy naszych rodzin, przyjaciół i najbliższych.

Wdrożenie systemów RSQ usprawnia proces leczenia, optymalizuje ścieżkę pacjenta i podnosi jakość dostarczania zdrowia. Obecne produkty RSQ Technologies to RSQ HOLO, RSQ AI, RSQ Motion, RSQ Physio, RSQ Doctor i RSQ Clinic. Poniżej szczegółowy opis produktów RSQ, które wspólnie tworzą zintegrowany ekosystem RSQ Health System.

 

RSQ HOLO – mieszana rzeczywistość w sali operacyjnej

RSQ HOLO umożliwia zupełnie nowy sposób wchodzenia w interakcję z danymi w sali operacyjnej, poprzez gesty dłoni wykonywane w powietrzu zamiast dotykania klawiatury i myszy. Dane medyczne są przedstawiane w postaci hologramów. Chirurdzy podczas przeprowadzania operacji mogą przeglądać wszystkie dane medyczne pacjenta, a przede wszystkim widzieć trójwymiarowe obrazy jego anatomii utworzone na podstawie tomografii komputerowej. Mogą je przesuwać, powiększać, pomniejszać i oglądać pod różnymi kątami za pomocą palców.

Hologramy umożliwiają lekarzom obejrzenie ukrytych części ciała pacjenta. Premiera systemu miała miejsce w specjalistycznym szpitalu ortopedycznym Rehasport Clinic Fifa Medical Centre of Excelence. Z systemu RSQ HOLO korzystają również, m. in. lekarze w Stanach Zjednoczonych. Prekursorem w korzystaniu z tej technologii w USA był dr Scott Trenhaile z OrthoIllinois oraz Rush Hospital.

Jak to dokładnie działa? System korzysta z okularów rzeczywistości rozszerzonej. Gogle mapują przestrzeń wokół użytkownika i na tej podstawie określają jego pozycje w przestrzeni, oraz pozycje i ułożenie jego dłoni. Dzięki tym informacjom, urządzenie może wyświetlić użytkownikowi trójwymiarowe hologramy oraz zapewnić obsługę interakcji z nimi, na przykład poprzez gesty. Funkcjonalność ta jest wykorzystywana w aplikacji RSQ HOLO, gdzie w połączeniu z danymi medycznymi i dostępem do reszty systemów RSQ, chirurg ma dostęp do wszystkiego, co potrzebuje w pełni sterylnej przestrzeni.

Poszerzenie pola operacyjnego o rzeczywistość wirtualną pomaga chirurgom działać szybciej i wydajniej. Hologramy to strumienie fotonów, a te są absolutnie sterylne, co jest ogromnym postępem względem np. tradycyjnych monitorów. Plany RSQ na przyszłość obejmują zbieranie danych z operacji i wykorzystanie ich do opracowania algorytmów, które mogłyby usprawnić procedury chirurgiczne, a nawet zidentyfikować na podstawie ruchów oczu, kiedy chirurg napotyka trudności.

 

RSQ AI – sztuczna inteligencja w obrazowaniu medycznym

W ramach rozwoju aplikacji RSQ AI powstały systemy wspomagania decyzji dla trzech typów obrazowania medycznego: rentgenografia komputerowa (RTG), tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MR). Wykonane zostało już wsparcie RTG dla wykrywania urazów kostnych ręki. Ponadto zostały utworzone dwa systemy pozwalające na analizę tomografii komputerowej dla wykrywania i określenia złośliwości guzów w płucach oraz wykrywania i segmentacji krwotoków wewnątrzczaszkowych. Oprócz tego powstał również system automatycznego wykrywania i segmentacji guzów w mózgu na obrazowaniu MR.

Zespół RSQ AI prowadzi prace nad sztuczną inteligencją we współpracy z dr. Mikołajem Pawlakiem i prof. Krzysztofem Krawcem. Całość rozwiązań opracowywana jest także z Centrum Medycznym HCP oraz z Rehasport Clinic z Grupy Medicover. Szpital HCP w Poznaniu korzysta już z RSQ AI do automatycznego wykrywania krwotoków wewnątrzczaszkowych w tomografii komputerowej głowy. Na czym polega działanie tego systemu? Do systemu będzie trafiało, wykonane w szpitalu obrazowanie medyczne, które zostanie poddane automatycznej analizie. W przypadku wykrycia krwotoku, system natychmiast wysyła powiadomienia do lekarzy z załączonymi raportami.

RSQ Motion – medyczna analiza każdego ruchu

RSQ Motion powstało z misją obiektywizacji procesu leczenia. Dzięki niemu możliwe jest odchodzenie od dotychczasowego mierzenia postępów procesu rehabilitacji na bazie tzw. „eye-balling” i przechodzenie miarodajne śledzenie postępów. Motion to mobilny system do ortopedycznej diagnostyki biomechaniki i motoryki ludzkiego ciała. Wieloczujnikowy system służy do pomiarów i cyfrowego odwzorowania ruchu ciała w postaci awatara ludzkiej postaci, uzyskanych na podstawie danych z żyroskopu, akcelerometru i magnetometru. System komunikuje się bezprzewodowo, tworząc przenośny zestaw “full body motion capture”, który pozwala na pomiar, diagnostykę, analizę i monitorowanie parametrów ruchu pacjentów po złamaniach kości, z zespołami przeciążeniowymi, ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów, po urazach mięśniowych, stawowych kończyn, kręgosłupa, a także pacjentów będących w trakcie leczenia pooperacyjnego, rehabilitacji, a także osób uprawiających sport.

System zapewnia poszerzenie informacji diagnostycznej i eliminuje zastosowanie kilku urządzeń medycznych, stanowiąc mniejsze, bardziej ergonomiczne i wszechstronne urządzenie. RSQ Motion jest certyfikowanym wyrobem medycznym oznaczonym symbolem CE. To oznacza, że produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, a także określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować.

Z systemu RSQ Motion korzystają już medycy m. in. w NEO Hospital, Poznańskim AWF, czy też w Rehasport Clinic. A już wkrótce system w swojej wspomoże ocenę postów rehabilitacyjnych pacjentów po osseointegracji w najinnowacyjnieszym polskim szpitalu – NEO Hospital.

 

RSQ Physio, RSQ Doctor, RSQ Clinic – podstawowe narzędzia pracy dla ludzi dbających o nasze zdrowie


Nieustannie rewolucjonizujemy cały proces leczenia pacjenta, od pierwszej wizyty u fizjoterapeuty czy lekarza poprzez leczenie, operacje i rehabilitację. Włączamy przyjazną i intuicyjną innowację do każdego z elementów procesu leczenia. Nawet dokumentacja medyczna może być przyjaznym narzędziem lubianym przez medyków. W naszych systemach jest narzędziem komunikacji pomiędzy ludźmi dbającymi o nasze zdrowie.

Podstawową metryką, w oparciu o którą rozwijane są systemy RSQ jest mierzenie satysfkacji użytkowników. Obecnie w systemach RSQ zarejestrowanych jest ponad 5000 medyków w Polsce. Na bazie ostatnich badań satysfkacji, medycy zapytani „w skali od 1 do 10 jak bardzo polecisz swoim przyjaciołom po fachu systemy od RSQ” odpowiadają średni na 9.52 , co jest niebywałym sukcesem zaskakującym samych twórców.

Tak zaprojektowane zostały aplikacje RSQ Physio i RSQ Doctor, które służą fizjoterapeutom i lekarzom do prowadzenia dokumentacji medycznej. Identycznie proces tworzenia wyglądał w przypadku RSQ Clinic. To aplikacja przeznaczona dla pracowników administracyjnych, np. rejestracji medycznej. Służy zarządzaniu harmonogramami medyków, uprawnieniami systemowymi czy bazą pacjentów.

Systemy wyposażone są w bardzo intuicyjne interfejsy i kompleksowo oraz w zgodzie z prawem wspierają praktykę medyków. Użytkownicy mają pewność, że dane pacjentów są przechowywane w zgodzie z najwyższymi standardami. Spełnianie wymagań RODO dla czołowych europejskich dostawców usług zdrowotnych uczyniło z RSQ Technologies weteranów bezpieczeństwa. Dodatkowo RSQ Physio oraz RSQ Doctor dostępne są na urządzenia mobilne, dzięki czemu fizjoterapeuci i lekarze mają zawsze przy sobie informacje o swoich pacjentach. System pozwala na dyktowanie dokumentacji tłumacząc słowa mówione na tekst pisany, czy też dodawać załączniki w postaci zdjęcia z telefonu bezpośrednio do kartoteki pacjenta, czy też, dzięki integracji z RSQ Motion, integrować wynik rehabilitacji bezpośrednio w dokumencie medycznym.