Europejska Federacja Szpitali HOPE przy współpracy z Polską Federacją Szpitali zaprasza osoby pełniące stanowiska kierownicze w szpitalach oraz jednostkach związanych z ochroną zdrowia w Polsce do uczestnictwa w Programie HOPE Exchange 2023, który będzie obejmował czterotygodniowy staż w wybranym szpitalu w jednym z krajów europejskich oraz (obligatoryjny) udział w końcowej konferencji programowej zwanej Agorą, która będzie miała miejsce w Brukseli.

Tematem wiodącym tegorocznego Programu jest: „Klimat i środowisko: wyzwania dla szpitali i usług w ochronie zdrowia. Uczestnictwo w w/w programie z pewnością daje wyjątkową szansę na wzbogacenie swojego doświadczenia zawodowego, jak również jest certyfikowane prestiżowym dyplomem przez HOPE będącą najważniejszą, branżową organizacją pozarządową, skupiającą w UE ok. 80% łóżek szpitalnych.

Poniżej podstawowe dane i kryteria naboru kandydatów w terminie do 31 października b.r.

  • Czas trwania stażu od 8 maja do 1 czerwca 2023 r.,
  • Termin konferencji w Brukseli (Agora) – od 2 czerwca do 4 czerwca 2023 r.,
  • Program stażu szpitalnego przygotowywany jest przez zapraszającego (szpital w EU) w porozumieniu i zgodnie z preferencjami zapraszanego uczestnika,
  • Część szpitalna Programu wraz z zakwaterowaniem oraz min. jednym posiłkiem dziennie jest organizowana i pokrywana przez zapraszającego,
  • Delegującym uczestnika jest jego pracodawca – szpital, który musi zapewnić o kontynuacji wszystkich świadczeń związanych z zatrudnieniem uczestnika w trakcie odbywania przez niego stażu,
  • Kosztami po stronie uczestnika/delegującego są: opłata w wysokości ok. 350,00 € za pobyt i uczestnictwo we wszystkich eventach finalnej konferencji (Agora) w Brukseli obejmująca dwa noclegi i posiłki, dojazd do szpitala zapraszającego i przejazdy wewnętrzne w danym kraju, dojazd na Agorę do Brukseli oraz ew. dodatkowe posiłki.
  • Językami roboczymi są: język angielski i dodatkowo języki ojczyste krajów szpitali zapraszających (ale nie jest to regułą), gdzie największy obszar przypada na języki: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Dobra znajomość min. jednego języka dodatkowo poza językiem angielskim jest mile widziana,
  • Osoba delegowana powinna nadto wykazywać duże zdolności na polu komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej. Związane jest to m. in. z pracami w międzynarodowych zespołach wraz pozostałymi uczestnikami programu przebywającymi w kraju zapraszającego,

Program HOPE Exchange jest programem multidyscyplinarnym, dedykowanym profesjonalistom chcącym rozwijać swoje zdolności zawodowe na europejskim poziome zarządzania ochroną zdrowia. Nie jest to stricte program medyczny lub techniczny,

Jak sama nazwa wskazuje program jest wymianą managerów ochrony zdrowia pomiędzy różnymi krajami w Europie. Wskazane jest zatem zaproponowanie zaproszenia na wymianę przez szpital delegujący polskiego uczestnika dla któregoś z uczestników z innych krajów, jeżeli nie w bieżącej edycji, to w którychś z kolejnych lat.

Informacje szczegółowe i aplikacje:
Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange
Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl
www.hope.be