W najbliższy czwartek, podczas “Priorytetów 2019” poznamy wyniki raportu „Smoke free hospitals” opracowanego przez Polską Federację Szpitali w ramach grantu naukowego National Cancer Institute (USA).

Celami projektu było ustalenie stanu praktyk antynikotynowych w szpitalach działających na terenie naszego kraju, oraz lepsze poznanie czynników sprzyjających lub wyzwań stojących przed szpitalami wdrażającymi praktyki antynikotynowe. W ramach projektu przeprowadzono m.in. badanie kwestionariuszowe w grupie 100 szpitali oraz 10 wizyt studyjnych, które pozwoliły na dokładne poznanie działań antynikotynowych, realizowanych przez szpitale.

Podczas prezentacji raportu poznamy m.in.:

– stan praktyk antynikotynowych w szpitalach,

– działania podejmowane przez szpitale celem eliminacji dymu tytoniowego z budynków i terenu szpitala,

– narzędzia i metody wykorzystywane do efektywnego wdrożenia skutecznej polityki antynikotynowej w szpitalu,

– główne wyzwania i bariery implementacji działań antynikotynowych w szpitalach.

 

Wszystkich zainteresowanych stanem praktyk antynikotynowych w szpitalach, zapraszamy na Sesję „Prezentacja wyników projektu badawczego Polskiej Federacji Szpitali w ramach grantu naukowego National Cancer Institute: „Smoke free hospitals”, która rozpocznie się o godzinie 16.40 w Sali Koncertowej.