Polska Federacja Szpitali otrzymała pismo  MZ do Polska Federacja Szpitali, że w  ostatnim okresie docierają do Ministerstwa Zdrowia sygnały ze strony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych o ewentualnym proteście tego środowiska m. in na tle niezadawalających – zdaniem strony związkowej – warunków pracy i niskich wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w dobie Covid – 19.
“[…]Doniesienia medialne dotyczą absolwentów studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, których zasoby na rynku pracy w obecnej sytuacji – zdaniem strony związkowej – nie mogą być w pełni wykorzystane (link do informacji w przedmiotowej sprawie: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-tysiace-pielegniarek-bez-pracy-to-jeden-z powodow-planowaneg,nId,4876563). […]”
W związku z pismem i obowiązkiem udzielenia rzetelnej odpowiedzi w imieniu prof.Jarosława J.Fedorowskiego, Prezesa PFSz, zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy w szpitalach mamy do czynienia z problemami w zatrudnianiu absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa?
Uprzejmie prosimy o Państwa opinię do załączonego pisma  do 15.02.2021r.  na adres mailowy: urszula.szybowicz@pfsz.org

Fot. Mariusz Gaczynski / East News Warszawa, przed Kancelaria Premiera, 10.09.2015 Demonstracja pielegniarek z OZZPiP-pielegniarki domagaja sie podwyzek (ilustracyjne) https://biznes.radiozet.pl/News/Strajk-pielegniarek-2020.-Czym-moze-grozic